”Rätta till bristerna i vården för personer på LSS-boende”

Socialminister Lena Hallengren har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vården för personer som bor på LSS-boenden.
– Det är viktigt att uppmärksamma bristerna. Det har varit en svår tid med pandemin, och vi har fått syn på brister i välfärden. Nu måste vi se till att vi inte fortsätter ha dem, säger Lena Hallengren.

LÄS MER: FUB: Välkänt att vård inom LSS-boende är kraftigt eftersatt

Socialstyrelsen ska föreslå åtgärder

Personer som har LSS-boende missgynnas ofta av vården, trots att de många gånger har högre risk för allvarlig sjukdom. Under pandemin har det kommit signaler om att de kan ha åsidosatts ännu mer än vanligt.

Nu får Socialstyrelsen ett år på sig att analysera vårdkontakterna i LSS-boenden, och vid behov föreslå åtgärder till regeringen.

– Personer som bor i LSS-boenden ska vara trygga med att de får det stöd och den hjälp de behöver för att få kontakt med hälso- och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren.

LÄS ÄVEN: Vad är LSS-boende?

FUB avslöjade allvarliga problem 2020

En rapport från FUB år 2020 visade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar åsidosattes under pandemin. Enligt FUB förekom det att vårdplaner skrevs gemensamt för flera personer på samma LSS-boende, och att vårdplaner angav att sjukhusvård ska uteslutas vid covid-19-symptom.

FUB beskrev också att sjukhusläkare ifrågasatt livsuppehållande åtgärder utifrån att personen hade funktionsnedsättning och personlig assistans.

Överdödligheten hos personer med LSS och/eller intellektuell funktionsnedsättning är väl känd sedan tidigare. De har sämre tillgång till vård, trots att de löper högre risk att drabbas av sjukdomar. Det har exempelvis rapporterats om slarv med cancerscreening, och att läkare har bristfällig kunskap om funktionsnedsättningen.

Blir det bättre nu, Lena Hallengren?

HejaOlika fick under torsdagen en kort intervju med socialminister Lena Hallengren om det nya uppdraget till Socialstyrelsen.

Problem har varit kända sedan länge, utan att det lett till kraftfulla åtgärder. Blir det bättre nu?
– Jag säger inte emot att det varit känt sedan tidigare, men det är viktigt att veta omfattningen och hur vårdbehoven tillgodoses på LSS-boenden för vuxna. Syftet är också att bedöma om det finns skäl att vidta åtgärder för att säkerställa att man får den tillgång till hälso- och sjukvård man har rätt till. Hälso- och sjukvårdslagen gäller självklart alla, inklusive de som bor på LSS-boende.

Är regeringen beredd att satsa rejält på de åtgärder Socialstyrelsen kommer att föreslå?
– Jag kan inte föregå vad Socialstyrelsen kommer fram till, men vi ber dem ta fram analyser för att vi vill att situationen ska förbättras. De har ett år på sig. Det betyder ju inte att man under det året inte ska arbeta för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård. Om man bor på ett LSS-boende har man så klart rätt till hälso- och sjukvård. Det här ska sätta fingret på hur det ser ut, och finns det något vi bör göra så ska vi göra det.

Tycker du att kommuner och regioner ska förbättra vården nu direkt, för de som bor på LSS-boenden?
– Ja, igår! IVO gjorde ju en granskning av äldreomsorg och särskilda boenden, och kunde konstatera att man inte fick den vård man behövde. Man fick upp ögonen för bristerna, och såg att det var en orimlig situation. Alla har rätt till bra vård, särskilt om man bor på särskilt boende och har stora vårdbehov.

– Det är samma för de som bor på LSS-boende, rätten finns redan idag. Det är viktigt att Socialstyrelsen tittar på vilka situationer man inte får bra vård, och hur kan en sådan situation undvikas.

(Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen för personer som bor i en bostad med särskild service enligt LSS. Regionerna har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, inklusive insatser från läkare.)

Vad kan man göra som enskild om det brister?
– För det första viktigt ta en diskussion med den som ansvarar för vården, den som är chef eller medarbetare. Ibland kan det vara svårt att uttrycka sitt behov av vård och omsorg. Man ska inte utgå från att den är som är ansvarig inte vill tillgodose behoven, utan hjälp till att uppmärksamma detta.

– Man kan också vända sig till kommunen eller regionen, och i slutändan till Inspektionen för vård och omsorg. Men enklast är att börja i verksamheten och prata med de som förväntas ge vård och omsorg.

Hur reagerar du när du läser om problem som exempelvis FUB rapporterar?
– Jag tänker att alla har rätt till vård och omsorg, oavsett var man bor eller har för bakgrund eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att brister uppmärksammas. Pandemin har prövat oss. Man har försökt att undvika att få in smitta på ett boende, och det kan ha haft en baksida då man inte tillåtit besök. Och ingen hade väl någonsin tänkt sig att nödvändig vårdkompetens inte ska ha tillgång till ett boende?

– Det har varit en svår tid, och vi har fått syn på brister i välfärden. Det är viktigt att vi nu ser till att vi inte fortsätter ha dessa brister.

Läs mer på regeringens webbplats om Uppdrag om vårdkontakter i LSS-boende med anledning av sjukdomen covid-19.