Rätten till skolpsykolog

Alla elever ska ha tillgång till skolpsykolog. Snart kommer en ny skollag där tillgång till en skolpsykolog ska vara en rättighet för varje elev. Men hur detta ska följas upp och vad ”tillgång till” i praktiken innebär kan Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, inte svara på.

– Vi kommer inte detaljreglera hur man på kommunnivå ska lösa elevhälsan. Behoven ser olika ut på olika skolor och man måste själv anpassa systemen utifrån behoven, säger Bertil Östberg.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas riksförbund och Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet ställer sig kritiska till löftena från regeringen.

Foto på Metta Fjelkner.– Det är fina ord, men enligt min erfarenhet är det lätt att gå om reglerna. Ofta handlar det om ekonomi och jag kan se hur kommuner löser det genom att skaffa en ambulerande skolpsykolog som får åka mellan flera olika skolor. Det måste finnas pekpinnar som visar på hur det ska genomföras och det måste finnas en finansiering för ändringarna, annars skapar man motsättningar inom skolan, säger Metta Fjelkner.

Bertil Östberg berättar att man till hösten kommer få nya direktiv till skolan som kommer hjälpa barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Framför allt, menar han, kommer man satsa på utbildning av fler speciallärare. För att förbättra elevhälsan är det också viktigt att olika instanser lär sig samarbeta bättre.

– Men samverkan har visat sig vara svårt. Vi lägger 50 miljoner per år på samverkansprojekt, men ändå är det svårt för skolan att samarbeta med bland annat barn- och  ungdomspsykiatrin, säger Bertil Östberg.

Eva-Lis Preisz från Lärarförbundet menar att det är viktigt att man i en ny skollag understryker rättighetsaspekten för alla barns och ungdomars rätt till en skolpsykolog, för att ta tag i förebyggandet av psykisk ohälsa bland unga.

– Sedan krävs rutiner för hur vi ska hålla i det förebyggande arbetet. Runt om i landet pågår väldigt mycket god verksamhet, men det finns inga rutiner och det är ett problem, säger Eva Lis Preisz.

Utbildningsdepartementet: www.regeringen.se/sb/d/1454
Lärarnas riksförbund: www.lr.se
Lärarförbundet: www.lararforbundet.se