RBU: Brutalt att barn är mest drabbade när assistans avslås

Barn är mest drabbade när personlig assistans avslås. Det rapporterar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, idag.
– Det känns brutalt att beviljandegraden för barn är så låg som ungefär 30 procent för de allra yngsta, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

RBU:s beräkningar baseras på siffror från Försäkringskassan. Så här skriver RBU i ett pressmeddelande:

”Tittar man på de senaste tio åren har beviljandegraden minskat kraftigt för alla som för första gången ansöker om personlig assistans. För tio år sedan fick ungefär två tredjedelar sin ansökan beviljad. Idag är det omvända förhållanden, drygt två tredjedelar får avslag. Och bland barn och tonåringar ser det ännu värre ut: för tio år sedan fick ungefär 70 procent av alla ansökningar om personlig assistans ja i åldersgruppen 0 – 19 år. För de yngsta, 0 – 9 år, är beviljandegraden nere på strax över 30 procent och för de lite äldre, 10 – 19, är den ännu lägre, ungefär 26 procent.”

– Nu måste det bli stopp för utsvältningen av den viktiga assistansreformen, säger Maria Persdotter i en kommentar.

– Att leva med ett barn med allvarliga funktionsnedsättningar ställer mycket stora krav på föräldrarna. Förutom oro för barnet tvingas man också hålla i en lång rad kontakter, driva på för att barnet ska få rätt hjälp och dessutom ofta vara den som utför till exempel sjukgymnastik och annat. Till detta kommer att inte få sova på nätterna. År efter år. När man kommer dithän att man ansöker om personlig assistans för sitt barn är krafterna många gånger helt uttömda, säger Maria Persdotter, RBU.

– Sverige har en stolt historia när det gäller att värna barns rättigheter. Nu har regeringen beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag. Men man har glömt en stor grupp: barnen med omfattande funktionsnedsättningar. I RBU har vi länge med oro sett fram emot den utredning av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, som regeringen har aviserat. Samtidigt vill vi gärna se utredningen som en möjlighet att ta ett omtag och restaurera denna idag misshandlade lagstiftning. Och vi undrar fortfarande varför direktiven till utredningen inte kommer, säger Maria Persdotter.