Nyheter

RBU slår larm: Barn och unga drabbas av överdrifter om assistansfusk


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Den överdrivna mediebilden av utbrett assistansfusk drabbar nu allt fler medlemmar av RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
Många medlemmar känner sig misstänkliggjorda av mediernas stora fokus på assistansfusk.

RBU försöker nu gå till motangrepp.

– Avslöjat fusk inom assistansersättning är mindre än i jämförbara ersättningar som barnbidrag och tillfällig föräldrapenning, säger RBU i ett uttalande.

Senast idag, den 11 december, rapporterade Dagens Nyheter om nya granskningar, under rubriken ”Assistansfusk för miljoner – nu ska fler bolag granskas”.

Det fick RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, att reagera.

– Det är viktigt att brott avslöjas och lagförs men det finns en risk att det sprids missuppfattningar om att fusk och kriminalitet är mer utbrett inom assistansersättningen än inom andra ersättningar från Försäkringskassan, säger Maria Persdotter, förbundsordförande.

Enligt RBU är sanningen att Försäkringskassans utredningar av inom assistansersättningen i betydligt lägre grad leder till åtgärder som återkrav och polisanmälan än inom exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, sjukpenning och tillfällig föräldrapenning.

Under 2014 låg Försäkringskassans beslutade återkrav och skadestånd inom assistansersättning på 0,16 procent av den totalt utbetalda ersättningen, uppger RBU.

– Vi står självklart bakom Försäkringskassans och andra myndigheters arbete med att granska och lagföra oseriösa aktörer. Men vi oroas av att det sprids en bild av att oegentligheter och brottslighet är större inom assistansersättningen än inom andra ersättningar när det i själva verket tycks vara tvärtom, säger Maria Persdotter.

– Våra medlemmar med behov av personlig assistans märker tydligt av ett ökat misstänkliggörande som är kopplat till den mediebild som finns av assistansersättningen, säger Maria Persdotter.