Nyheter

”Redan när barn är två år börjar de jämföra sig med andra”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Ny webbplats gör det lättare att prata om svåra saker

På förskolan. Flickan som lägger pusslet behöver längre tid på sig än de andra barnen. De olika teman som filmerna representerar är framtagna tillsammans med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och syskon i projektet Opratat. Illustration: Mattias Gordon/Opratat.

På förskolan. Flickan som lägger pusslet behöver längre tid på sig än de andra barnen. De olika teman som filmerna representerar är framtagna tillsammans med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och syskon i projektet Opratat. Illustration: Mattias Gordon/Opratat.

 

Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat samtalsverktyg som ska göra det lättare för barn och vuxna att prata om sådant som många familjer inte pratar om, av rädsla för att göra varandra ledsna, oroliga och arga.

Fredagen den 10 november hölls en konferens där Funktionsrätt Sverige officiellt lämnade över projektet till Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

På plats i Allaktivitetshuset i Sundbyberg utanför Stockholm fanns ett 70-tal yrkesverksamma samt ett 20-tal barn och ungdomar som deltagit som experter i projektet och varit med och tagit fram de samtalsteman som verktyget består av. Som initiativtagare och projektledare har Ann-Marie Stenhammar Stenhammar bjudit in barn som medforskare, just därför att de vet hur det är att vara barn.

– Barnen är våra experter. Utan dem hade vi aldrig kunnat ta fram det här samtalsverktyget.

Foto.
”Barnen är våra experter. Utan dem hade vi aldrig kunnat ta fram det här samtalsverktyget.” säger Ann-Marie Stenhammar, initiativtagare och projektledare för Opratat.

På opratat.se finns animerade filmer, berättelser och spel och dessa vänder sig till barn mellan fyra och tolv år, till barnens familjer och andra vuxna som barnen möter, till exempel förskolepersonal, habiliteringspersonal och skolpersonal. Ann-Marie säger att några av barnen i expertgruppen har tyckt att det är jobbigt att filmerna inte har ett lyckligt slut. Ofta har de inget slut alls.

– Tanken med filmerna är att de ska visa på det som är ”opratat” och öppna för samtal kring vad de vuxna i filmerna skulle kunnat göra för att lösa situationen bättre. Därför presenteras ingen lösning.

Marios Skouras, barnpsykolog på region Skånes barn- och ungdomshabilitering, har redan hunnit prova samtalsverktyget både individuellt och i grupp. Han har framför allt använt de animerade filmerna och är glad över hur de öppnat upp för samtal på ett naturligt sätt.

– Film är ett jättebra verktyg eftersom det fångar intresset hos nästan alla barn. Det är ett jättebra sätt att diskutera ämnet. ”Vad såg du? Kunde föräldrarna i filmen ha gjort annorlunda?”

I sitt arbete möter Marios många föräldrar som tycker att det är svårt att prata med sitt barn om svåra saker.

– Jag får många frågor från föräldrar. ”Hur ska jag prata med mitt barn?” De vill skydda sina barn, inte göra dem ledsna. Men när barnen ser att föräldrarna tycker att det är jobbigt vågar de heller inte fråga. Det blir tabu, något man inte pratar om i familjen. Att få kunskap om sig själv är viktigt, det handlar om självkänsla och självkunskap. Redan när barn är två, tre år börjar de jämföra sig med andra. Kommunikation ger kunskap.

Foto.
Marios Skouras är barnpsykolog på region Skånes barn- och ungdomshabilitering och berättade om sina erfarenheter av samtalsverktyget på projektets slutkonferens.

Fakta om opratat.se

På opratat.se finns animerade filmer, berättelser, bilderböcker och spel om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se är översatt till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne med utvecklingsmedel från Arvsfonden. Opratat.se drivs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Källa: Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Bild.
Webbplatsen för opratat.se

Teman på opratat.se

Jag har nå’t

Säger inte hur jag mår

Behöver alltid hjälp

Är det mitt fel?

Skäms dom?

Tar ansvar för andras känslor

Framtiden

Kommer han att dö?

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Primass

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *