”Regeringen bakbinder kritik av assistansförslag”

Flera av de största handikapporganisationerna protesterar mot regeringens sätt att driva igenom åtgärder mot fusk och ”överutnyttjande” inom assistans.
– Vi kan inte med ord uttrycka vår upprördhet över att regeringen ignorerat våra synpunkter, heter det i en skrivelse till riksdagens socialutskott och finansutskott.

Det som upprör mest är att regeringen har lagt in förändringarna i assistansreglerna i budgetpropositionen.

– Det totalt bakbinder alla möjligheter att kritisera och ändra de enskilda förslagen, eftersom hela budgetpropositionen då faller, skriver organisationerna.

Organisationerna har flera gånger kritiserat delar av regeringens förslag. Man är särskilt kritisk till förslaget som gör assistansanordnare anvsvariga för hur enskilda personer använder assistans.

Nu anklagar man regeringen för att ha lagt in förslagen i budgetpropositionen för att det ska vara omöjligt att göra några justeringar.

Skrivelsen har undertecknats av ordförandena för DHR, FUB, Förbundet Rörelsehindrade, NHR, IfA, RBU och RTP.

Skrivelsen kan laddas ned från RBU:s webbsida.