Nyheter

Regeringen får mycket hård kritik från DHR och IfA


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

”Vi är tillbaka till ett liv utan självbestämmande där andra ska kontrollera våra vardagsvanor.” Så sammanfattar DHR regeringens nya lagförslag om personlig assistans i en ovanligt skarp protest.

”Vi är tillbaka till ett liv utan självbestämmande där andra ska kontrollera våra vardagsvanor.” Så sammanfattar DHR regeringens nya lagförslag om personlig assistans i en ovanligt skarp protest.

Organisationen säger sig vara bestört över förslagen i lagrådsremissen som presenterades förra veckan.

– De stämplar i princip samtliga assistansberättigade personer som presumtiva fuskare, säger DHRs intressepolitiska samordnare Wenche Willumsen.

DHR anser att regeringen ålägger assistansverksamheterna alltför omfatattande kontrollfunktioner.
– Följden blir att assistansberättigades unika rättighetsbaserade självbestämmande är ifrågasatt. Vi förväntas återgå till ett synsätt där andra ges rätt att kontrollera och värdera våra vardagsvanor, säger Wenche Willumsen.

Vilhelm Ekensteen, ordförande för Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, säger att regeringens förslag är ett slag i ansiktet.

– Jag är mycket besviken över att regeringen sänder en lagrådsremiss om personlig assistans som direkt upphäver assistansreformens grundläggande principer om respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, skriver Vilhelm Ekensteen.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HD Motion