Regeringen får mycket hård kritik från DHR och IfA

”Vi är tillbaka till ett liv utan självbestämmande där andra ska kontrollera våra vardagsvanor.” Så sammanfattar DHR regeringens nya lagförslag om personlig assistans i en ovanligt skarp protest.

Organisationen säger sig vara bestört över förslagen i lagrådsremissen som presenterades förra veckan.

– De stämplar i princip samtliga assistansberättigade personer som presumtiva fuskare, säger DHRs intressepolitiska samordnare Wenche Willumsen.

DHR anser att regeringen ålägger assistansverksamheterna alltför omfatattande kontrollfunktioner.
– Följden blir att assistansberättigades unika rättighetsbaserade självbestämmande är ifrågasatt. Vi förväntas återgå till ett synsätt där andra ges rätt att kontrollera och värdera våra vardagsvanor, säger Wenche Willumsen.

Vilhelm Ekensteen, ordförande för Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, säger att regeringens förslag är ett slag i ansiktet.

– Jag är mycket besviken över att regeringen sänder en lagrådsremiss om personlig assistans som direkt upphäver assistansreformens grundläggande principer om respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, skriver Vilhelm Ekensteen.