Regeringen får tuffa frågor från FN-kommitté

Den svenska regeringen har fått en lång rad tuffa frågor om hur man arbetar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi är mycket nöjda med de frågor som FN:s övervakningskommitté ställer till regeringen, det är över all förväntan! säger Annika Jyrwall Åkerberg, utredare på Handikappförbunden.

Det är 46 olika frågor som regeringen har fått från FN:s övervakningskommitté i Geneve.

Frågorna handlar bland annat om hur rättsväsendet arbetar med FN-konventionen, hur funktionshindersorganisationer involveras och hur arbetet med diskriminering och tillgänglighet bedrivs.

– Det är mycket bra att regeringen får svåra frågor att besvara. Nu måste regeringen sätta sig ned och jobba hårdare med konventionens efterlevnad i Sverige, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Hon är aktiv i handikapporganisationernas arbete med att öka uppmärksamheten kring FN-konventionen.

Organisationerna har besökt övervakningskommittén i Geneve för att presentera handikapprörelsens så kallade alternativrapport om Sveriges arbete med konventionen.

Nyligen blev kommittén klar med de frågor som man vill ha svar på från svenska regeringen.
– Vi applåderar resultatet, det är över all förväntan, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Kommittén vill bland annat ha mer information om hur skillnaderna mellan människor med och utan funktionsnedsättning utvecklas. Man vill också veta mer om vilken status FN-konventionen har när det gäller svenska regelverk.

Handikapporganisationerna tror att det blir svårt för regeringen att ge tillfredsställande svar. Organisationerna anser att Sverige hittills tagit alltför lätt på FN-konventionen. Samtidigt har gapet ökat när det gäller livsvillkoren för människor med och utan funktionsnedsättning.

Detta är första gången Sveriges arbete med FN-konventionen granskas. Sverige måste svara på kommitténs frågor före årsskiftet. Sedan följer ett uppföljande förhör i Geneve i april 2014. Kommittén tar därefter fram en avslutande skrivelse.