Regeringen kan gå vidare med skärpt diskrimineringslag

Två tunga vallöften från socialdemokraterna är högaktuella trots rådande regeringskris.
Det gäller planerna på att skärpa diskrimineringslagen och att införa en nationell styrning av hjälpmedelsförsörjningen.

Regeringen vill ta bort flera begränsningar i den nya diskrimineringslag som börjar gälla 1 januari 2015. Enligt regeringsförklaringen ska lagen breddas så att fler verksamheter omfattas. Man vill också ta bort undantaget för småföretag.

Enligt Guy Lööv, politiskt sakkunnig inom socialdepartementet, påverkas dessa ambitioner INTE av nederlaget i budgetomröstningen, utan arbetet med att ta fram ett nytt lagförslag kan starta.

– Förhoppningsvis finns det ett förslag klart före valet, säger Guy Lööv.

Arbetet med att införa en ny nationell reglering av hjälpmedel går också vidare, trots att regeringen förlorade budgetomröstningen.

Guy Lööv menar att det inte finns några hinder för regeringen att ta fram ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap.

– Det måste göras en utredning innan vi kan lägga fram förslag, men utredningen behöver inte bli så omfattande eftersom det mesta redan är klarlagt.

Tanken är att de stora skillnaderna i hjälpmedelsförsörjningen mellan olika kommuner och olika landsting ska jämnas ut.

– Vi vill komma till rätta med att det idag är slumpen som ofta styr vilka hjälpmedel man får.

Idag är ansvaret för hjälpmedel uppdelat mellan kommuner och landsting samt i viss mån även staten. Ibland faller enskilda mellan stolarna är en kommun anser att landstinget har ansvaret och vice versa. Och olika myndigheter är olika generösa.

Många hoppas att en nationell styrning ska göra det enklare att få rätt till hjälpmedel, men samtidigt finns inga planer på att satsa mer pengar på området.

– Tanken är att det ska vara kostnadsneutralt, men om man får en bättre organisation kan man göra besparingar och samtidigt få en hjälpmedelsförsörjning som fungerar bättre för enskilda individer, säger Guy Lööv.