Nyheter

”Regeringen löser upp assistansreformen”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringens förslag till radikala ändringar inom personlig assistans upplöser grundläggande principer om självbestämmande och integritet.
Det säger arbetsgivarorganisationen KFO i ett skarpt fomulerat pressmeddelande som är rubricerat ” Tio minuter på toaletten? Eller hur länge sitter du?”

Regeringens förslag till radikala ändringar inom personlig assistans upplöser grundläggande principer om självbestämmande och integritet.
Det säger arbetsgivarorganisationen KFO i ett skarpt fomulerat pressmeddelande som är rubricerat ” Tio minuter på toaletten? Eller hur länge sitter du?”

KFO säger att man är ”minst sagt förvånad över att regeringen inte beaktat allvarliga varningar”.
Om regeringens förslag i lagrådsremissen om assistans genomförs skapas ett kontrollsystem som tidigare varit helt otänkbart, anser KFO:

> Arbetsgivare och anställda inom assistansverksamhet blir regeringens ansvariga informatörer om och kontrollanter av enskilda personers livsföring.

> Det är en kontrollordning som är helt tidigare okänd för verksamheter som bedrivs i privat eller kooperativ regi, utan eget myndighetsansvar.

> Assistansanordnarna får både uppdrag och ekonomisk anledning att informera sig om den enskildes personliga förhållanden och sätt att leva.

> Förfarandena kan uppenbart komplicera de redan så känsliga relationerna mellan assistenten och assistentanvändaren/arbetsgivaren.

KFO konstaterar att politikerna knappast skulle ”aldrig ens fundera över att kartlägga icke funktionshindrades personliga hygien eller längd på toalettbesök, men det är precis det som kommer att ske nu. Det är helt galet och på inget sätt acceptabelt.”

Regeringens förslag till ny lagstiftning är ”absurda”, skriver organisationen. KFO betonar att man står bakom tydliga ingripanden mot bedrägerier, men anser att det finns bättre sätt att komma åt fusket, än regeringens förslag.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia