Regeringen lovar komplettera skollagen för elever som behöver stöd

Protesterna hjälpte. Äntligen ger regeringen besked om stödet i skolan. Utbildningsdepartementet lovar  att komplettera den nya skollagen. Elever som behöver specialpedagogiska insatser ska få det, även om nivån godkänd uppnås.

Dyslexiförbundet FMLS och flera andra handikapporganisationer har de senaste veckorna protesterat mot risken för att den nya skollagen skapar en ”fallucka” för elever i behov av stöd.

Förslaget till ny skollag har tolkats som att rätten till stöd upphör så snart eleven uppnår nivån godkänd. Därmed skulle stöd och anpassade läromedel kunna dras in så snart eleven når godkänt-nivån.

Den 17 juni fick representanter för handikappförbunden äntligen träffa utbildningsdepartementet för att diskutera frågan.

– Vi fick förståelse och gehör för våra synpunkter, skriver Dyslexiförbundet i ett pressmeddelande.

– Det går tyvärr inte att få in några ändringar i skollagen på detta sena stadium. Däremot lovades vi att särskilt stöd ska ges till de elever som har behov av specialpedagogiska insatser som kompensation för funktionsnedsättning och att detta ska regleras i kommande grundskoleförordning. Detta stöd skall inte ha tak kopplat till de mål som minst skall uppnås, skriver förbundet.

– Vi är inte helt nöjd med denna ”nödlösning” och kommer att verka för att detta på sikt skrivs in i själva skollagen, skriver förbundet vidare.

Beskedet från departementet välkomnas dock av Dyslexiförbundet som utbrister i ett ”grattis alla elever med funktionsnedsättningar och deras föräldrar”.

Dyslexiförbundets webbsida finns på http://www.fmls.nu