Nyheter

Regeringen lovar komplettera skollagen för elever som behöver stöd


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Protesterna hjälpte. Äntligen ger regeringen besked om stödet i skolan. Utbildningsdepartementet lovar  att komplettera den nya skollagen. Elever som behöver specialpedagogiska insatser ska få det, även om nivån godkänd uppnås.

Protesterna hjälpte. Äntligen ger regeringen besked om stödet i skolan. Utbildningsdepartementet lovar  att komplettera den nya skollagen. Elever som behöver specialpedagogiska insatser ska få det, även om nivån godkänd uppnås.

Dyslexiförbundet FMLS och flera andra handikapporganisationer har de senaste veckorna protesterat mot risken för att den nya skollagen skapar en ”fallucka” för elever i behov av stöd.

Förslaget till ny skollag har tolkats som att rätten till stöd upphör så snart eleven uppnår nivån godkänd. Därmed skulle stöd och anpassade läromedel kunna dras in så snart eleven når godkänt-nivån.

Den 17 juni fick representanter för handikappförbunden äntligen träffa utbildningsdepartementet för att diskutera frågan.

– Vi fick förståelse och gehör för våra synpunkter, skriver Dyslexiförbundet i ett pressmeddelande.

– Det går tyvärr inte att få in några ändringar i skollagen på detta sena stadium. Däremot lovades vi att särskilt stöd ska ges till de elever som har behov av specialpedagogiska insatser som kompensation för funktionsnedsättning och att detta ska regleras i kommande grundskoleförordning. Detta stöd skall inte ha tak kopplat till de mål som minst skall uppnås, skriver förbundet.

– Vi är inte helt nöjd med denna ”nödlösning” och kommer att verka för att detta på sikt skrivs in i själva skollagen, skriver förbundet vidare.

Beskedet från departementet välkomnas dock av Dyslexiförbundet som utbrister i ett ”grattis alla elever med funktionsnedsättningar och deras föräldrar”.

Dyslexiförbundets webbsida finns på http://www.fmls.nu

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Caribou tippbräda