”Familjer som drabbats av försämrat omvårdnadsbidrag måste kompenseras”

Pia Steensland (KD) säger att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi måste ”stå vid sitt ord och se till att kompensera” de familjer som drabbats av den kaotiska övergången vårdbidrag till omvårdnadsbidrag.

Hon kräver en snabb ändring av föräldraansvaret, och att även syskonens behov respekteras.

– Det är orimligt att familjer som i grunden har en utsatt ekonomisk situation nu har fått ett försämrat stöd, säger Pia Steensland till HejaOlika.

Omvårdnadsbidraget infördes januari 2019

Det var i januari 2019 som vårdbidraget för barn med funktionsnedsättning ersattes av dels ett nytt omvårdnadsbidrag, dels en ny merkostnadsersättning för både barn och vuxna.

Tidigare denna vecka (14 december 2021) kom ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, med en ny, mycket kritisk rapport om övergången.

Tidiga signaler om att övergången inte fungerade

– Men det är dessvärre mycket som har gått fel i övergången från vårdbidraget till omvårdnadsbidrag. Handläggningstiderna har varit alldeles för långa. Föräldrar som har gått ner i arbetstid för att ta hand om sina barn med funktionsnedsättningar drabbades därmed av långa glapp i utbetalningar.

– Tidigt kom det också signaler om att det fanns familjer som hade fått lägre ersättning eller helt förlorat ersättning inom omvårdnadsbidraget jämfört med när de hade vårdbidraget.

”Regeringen måste omgående följa ISF:s rekommendationer”

– Regeringen har nu svart på vitt att så är fallet. Då måste de omgående följa ISF:s rekommendationer och se till att det blir nationella riktlinjer kring föräldraansvaret. Föräldraansvaret måste vara detsamma för alla insatser och ersättningsformer som är till för att stödja dessa familjer. Allt annat är orimligt och rättsosäkert.

– Ansvarig minister har trots allt lovat att lagens intentioner ska gälla – ingen som är berättigad till stöd skulle få en försämrad ersättning när omvårdnadsbidraget infördes. Jag hoppas att han kommer att stå vid sitt ord och se till att kompensera de drabbade familjerna.

Syskons behov måste också respekteras i föräldraansvaret

– Vi får heller inte glömma syskonen till personer med funktionsnedsättning. De får alltför ofta inte den uppmärksamhet de behöver och förtjänar. Föräldrarnas tid och ork räcker helt enkelt inte till. Något som i sin tur kan bidra till psykisk ohälsa för både barn och förälder. Det är därför viktigt att föräldraansvaret för syskon utan funktionsnedsättning också beaktas och respekteras vid bedömning av familjens behov av olika LSS-insatser. Vi kristdemokrater menar därför att nationella riktlinjer kring föräldraansvar också bör beröra syskons behov.

Vilka åtgärder vill regeringen vidta?

I en skriftlig fråga till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi kräver hon svar på vilka åtgärder regeringen vill vidta efter kritiken från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

Pia Steensland betonar särskilt regeringen måste förbättra rättssäkerheten vid bedömning av föräldraansvaret för de som söker omvårdnadsbidrag.

ISF-rapporten ”Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag” släpptes den 14 december och bekräftar många av de klagomål som föräldrar och organisationer slagit larm om efter regeländringen för snart två år sedan.

Pia Steensland och Ardalan Shekarabi (collage)
Pia Steensland kräver svar av Ardalan Shekarabi om vad regeringen tänker göra för att rädda omvårdnadsbidraget.

Sänkt bidrag för 54 procent

Rapporten visar att 54 procent av föräldrarna som hade vårdbidrag och som sedan har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för ett och samma barn fått lägre ersättningsnivå eller avslag på sin ansökan.
33 procent har fått lägre nivå och 21 procent har fått avslag.
I enbart hälften av dessa fall går det att förklara varför ersättningen blivit sämre.

ISF kritiserar även att det är oklart vad som ska ingå i normalt föräldraansvar, och efterlyser nationella riktlinjer för detta. ISF vill även se en samsyn kring föräldraansvaret för olika ersättningar som hör ihop med barns funktionsnedsättningar.

KD vill ha minskat föräldraansvar för alla stöd

– Inspektionens rekommendation ligger i linje med Kristdemokraternas hållning kring föräldraansvaret för barn med funktionsnedsättning, skriver Pia Steensland.

– I samband med utredningen ”Stärkt assistans” föreslog vi ett tilläggsdirektiv till utredningen. Vi ville att en avsmalning av föräldraansvaret skulle breddas från personlig assistans för att omfatta samtliga insatser och ersättningsformer inom socialförsäkringssystemet som är till för att stödja dessa familjer. Dessvärre var socialministern och regeringen inte intresserad av att agera.

Mer om avsmalnat föräldraansvar inom personlig assistans: Stärkt rätt till assistans för barn – vad innebär det?

Regeringen ville vänta på rapporten – nu är den klar

Redan i mars 2021 fick socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en skriftlig fråga från Pia Steensland. Hon efterlyste då åtgärder från regeringen ”för att de olika delarna av socialförsäkringarna och regleringen av föräldraansvaret i föräldrabalken ska samspela bättre när det gäller skyddet för barn med funktionsnedsättning”.

– Istället för att ange några konkreta åtgärder, hänvisade ministern till att han såg fram emot slutredovisningen av ISF:s uppdrag att följa upp omvårdnadsbidrags- och merkostnadsersättningsreformen. Nu är ISF:s rapport här och kritiken är skarp, skriver Pia Steensland i den skriftliga frågan till Ardalan Shekarabi.

GUIDER PÅ HEJAOLIKA:
Ansöka om omvårdnadsbidrag
Ansöka om merkostnadsersättning för barn och vuxna
Överklaga beslut om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *