Regeringen pressar på för stoppad invandring av personliga assistenter

Regeringen går vidare med planerna på att stoppa arbetskraftsinvandring inom personlig assistans.
Den 17 februari 2023 meddelades att villkoren för arbetskraftsinvandring ska skärpas.

Uppdatering 29 september 2023:
Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från 1 november 2023. Det nya försörjningskravet innebär att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige. Det uppges motsvara 26 500 kronor per månad.

Förslagen berör inte arbetskraftsinvandrare från EU. Inte heller säsongsanställda som kommer hit enligt säsongsanställningsdirektivet berörs.

Almega, som representerar företag i den privata tjänstesektorn, kritiserar åtgärden, och menar att den kommer att försämra arbetsgivarnas möjlighet att hitta rätt kompetens.

LÄS ÄVEN: Arbetskraftsinvandring av assistenter kan stoppas helt

Tilläggsdirektiv skärper synen på invandring

Det är den pågående utredningen om behovsprövad arbetskraftsinvandring som får detta uppdrag i ett tilläggsdirektiv.

Vissa yrkesgrupper, till exempel personliga assistenter, bör kunna exkluderas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd, anser regeringen.

Så här skriver regeringen i tilläggsdirektivet 17 februari 2023:

”Under senare år har allt fler problem uppdagats och flera rapporter kartlagt ett missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring, exempelvis kopplat till personer som har arbetstillstånd för att arbeta som personliga assistenter. Såväl migration på oriktiga grunder som exploatering och människohandel har identifierats kopplat till assistansbranschen. Nationellt underrättelsecentrum har påtalat att kombinationen av en rättighetslagstiftning inom assistansersättning och en generöst utformad arbetskraftsinvandringslagstiftning innebär att staten blir möjliggörare för systematiska brottsupplägg (Strategisk rapport om hur personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet, den 23 september 2020). Arbetskraftsinvandringen av personliga assistenter är alltså i stor utsträckning förenad med missbruk, fusk och kriminalitet, men det saknas möjligheter att föreskriva att den yrkesgruppen ska exkluderas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd.

I enlighet med Tidöavtalet bör det övervägas hur en ordning kan utformas som innebär att regeringen kan föreskriva att vissa yrkesgrupper exkluderas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd. Det kan t.ex. handla om personliga assistenter och andra yrkesgrupper där missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring är omfattande.”

Utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2024.

Bakgrund: Moderaterna föreslog totalstopp redan 2021

Invandringsstopp – eller bättre arbetsvillkor?

Men än var fjärde personlig assistent är född i utlandet. Det handlar om tiotusentals medarbetare.

I februari 2021 meddelade Moderaterna att de vill införa ett totalstopp för ny invandring av personliga assistenter. Trots att en statlig utredning 2020 istället föreslog krav på bättre anställningsavtal.

”Arbetskraftsinvandringen av assistenter är i stor utsträckning förenad med missbruk, fusk och kriminalitet”, hävdar Moderaterna i sitt förslag som innehåller en rad skärpningar av kraven för att få invandra.

Vidare skriver man att ”det handlar inte sällan om ett cyniskt utnyttjande av både skattemedel och utsatta människor”.

Lars Lööws utredning ”Översyn av yrket personlig assistent” som kom 2020 beräknar att 28 procent av de personliga assistenterna är födda utanför Sverige. Det kan jämföras med att 19 procent av hela befolkningen är född utomlands.

Ulf Kristersson och Lars Lööw.
Ulf Kristersson och Lars Lööw.

Vanligast hos egna arbetsgivare

Utlandsfödda assistenter är vanligast hos assistansanvändare som är egna arbetsgivare (36 procent) och hos privata anordnare (32 procent). Det är mindre vanligt att assistenter anställda av kommuner och kooperativ är födda utanför Sverige (23 respektive 24 procent), enligt översynen.

Lars Lööws utredning presenterade också förslag om krav på kollektivavtalsliknande villkor som ett sätt att ” göra det svårare och mindre lönsamt för de oseriösa anordnarna att utnyttja utländska medborgare”.

En väg in på arbetsmarknaden

Den höga andelen utlandsfödda assistenter förklarades i utredningen med att arbete som personlig assistent kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Vidare noterade utredningen att det är vanligare med närstående assistenter hos assistansanvändare födda utomlands, eftersom assistenten behöver kunna kommunicera på samma språk som användaren.

Lars Lööw utsågs 2020 till ny överdirektör på Arbetsförmedlingen.

Företagarna kritiserar M

Organisationen Företagarna förkastar helt Moderaternas förslag. Företagarna anser att fokus på fusk överskuggar det verkliga problemet, att hitta rätt personer att anställa utan lång väntan.

− Migrationsverkets handläggningstider är oacceptabelt långa, säger Företagarnas näringspolitiska expert Erik Ageberg.

− Ibland beskrivs det som att det är vanligt med handel med arbetstillstånd inom assistansbranschen. Det stämmer inte. Det förekommer, men i de allra flesta företag förekommer inte fusk, säger Erik Ageberg.