Regeringen stoppar karriärutveckling för personer med nedsatt arbetsförmåga

Så kom budgeten och den nya rödgröna regeringen har fått bekänna färg var man står i politiken för personer med funktionsnedsättning. Sammantaget föreslår regeringen reformer som delvis är förbättringar, delvis är en rejäl dikeskörning.

En positiv reform är att införa flexjobb med dansk förebild. Det är ett enklare sätt att använda lönestöden som framför allt kommer hjälpa personer som förvärvar en funktionsnedsättning under livet att stanna kvar i arbete. Genom att arbetsgivare betalar för det arbete som faktiskt utförs och staten täcker upp resten innebär reformen förhoppningsvis en ganska enkel administration.

Men sen kommer frågetecknen. I ett undanskymt stycke i budgetpropositionen meddelar regeringen att man inför ett tak i nystartsjobben för löner över 22 000 kronor. Det är anmärkningsvärt på en rad olika sätt.

För det första pillar man i den enda formen av lönesubvention som kan betraktas som framgångsrik. IFAU:s utvärdering visar att reformen haft positiva effekter för deltagarna och har en relativt hög övergång i arbete. Företagen är också mycket nöjda med nystartsjobben eftersom de innebär väsentligt lägre administration än andra subventionsformer.

För det andra kommer det införda lönetaket att kraftigt begränsa karriärmöjligheterna för personer med nedsatt arbetsförmåga. Sannolikheten att få en löneutveckling minskar. Risken är hög att många hamnar i inkomster precis runt taket i lön, så som är fallet med lönebidragen. Högskoleutbildade med nedsatt arbetsförmåga riskerar att drabbas hårt av detta.

Idag omfattar nystartsjobben hela arbetsmarknaden. En ingenjör kan drabbas av hälsoproblem och arbetslöshet, men ändå få stöd att genom nystartsjobbet komma tillbaka till samma yrke. Men med ett tak i nystartsjobben blir signalvärdet att personer med nedsatt arbetsförmåga och andra långtidsarbetslösa är hänvisade till enklare jobb med låg lön.

Förslaget avslöjar att regeringen har missat att personer med nedsatt arbetsförmåga är en diversifierad grupp. En del av målgruppen har lägre utbildning och arbetsförmåga. Men det är inte hela sanningen.

Ta konsultföretaget Left is Right som exempel. De anställda har en hög teknisk kompetens, men har neuropsykiatriska diagnoser eller närliggande utmaningar. Väl i arbete utvecklas personerna starkt och många arbetar upp en arbetsförmåga.

Politiken för personer med nedsatt arbetsförmåga måste utgå från att dessa människor är en arbetskraftsresurs. Det är ett absolut krav att insatserna designas så att det går att växa på jobbet eller att behålla ett yrke med högskoleutbildning. Regeringens strategi avseende nystartsjobben är ett kraftfullt steg i fel riktning.

Li Jansson
Arbetsmarknadsekonom på Almega