Kritik mot vårbudgeten: Tar inte fattigdomen på allvar

Riksförbundet FUB anklagar regeringen för att inte ta den ekonomiska krisen för personer med funktionsnedsättning på allvar.

Drabbas extra hårt av inflationen

”Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas särskilt hårt av inflationen, eftersom de flesta redan har väldigt små marginaler och saknar en ekonomisk buffert. Trots det innehåller vårbudgeten inga förbättringar för den här gruppen”, skriver Anders Lago och Markus Petersson i en debattartikel på Altinget.

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning missgynnas

FUB skriver att vårbudgetens förslag om att motverka inflationens konsekvenser för privatekonomin inte hjälper de som är ekonomiskt mest utsatta.

”De flesta gynnas inte av bilersättning och elkompensation. Nivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs inte, till skillnad från pensionerna.”

Höjda avgifter urholkar ersättningar

”Inflationen innebär dessutom att man får ut mindre av de ekonomiska förbättringar som genomfördes inför 2022. Detta i kombination med höjda avgifter för insatser urholkar helt de ekonomiska förbättringar som genomfördes för 2022. Regeringen är väl medveten om den livslånga fattigdomen men tar inte situationen på allvar”, skriver Anders Lago och Markus Petersson.