Regeringen tar nytt helhetsgrepp

Under torsdagen lägger ministrarna Maria Larsson och Hillevi Engström fram regeringens nya strategi för funktionshinderpolitiken. Viktigaste nyheten är troligen att det finns tydliga mål som ska följas upp.

Strategin för åren 2011-2016 presenteras vid ett pressmöte i Rosenbad på torsdagseftermiddagen.

För ovanlighetens skull medverkar två ministrar, både barn- och äldreminister Maria Larsson och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Detta markerar att regeringen vill ta ett helhetsgrepp och att arbetsmarknadsfrågor får en tung roll inom funktionshinderpolitiken de närmaste fem åren.

Även andra frågor, exempelvis inom transporter, väntas få en framskjuten plats med konkreta mål som ska följas upp.