Regeringen utreder norsk modell för att skapa jobb

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

Nya ”inkluderingsavtal” enligt norsk modell kan bli ett viktigt verktyg för att skapa arbete för personer med funktionsnedsättningar.
Redan i somras flaggade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström för en sådan lösning. Och nu har regeringen beslutat utreda frågan på allvar.

Nya ”inkluderingsavtal” enligt norsk modell kan bli ett viktigt verktyg för att skapa arbete för personer med funktionsnedsättningar.
Redan i somras flaggade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström för en sådan lösning. Och nu har regeringen beslutat utreda frågan på allvar.

Den hett efterlängtade FunkA-utredningen skulle bli klar idag, den 16 april, men redovisningen har nu skjutits upp till 2 maj.
Förklaringen är att utredaren Cristina Husmark Pehrsson har fått fler frågor på sitt bord av regeringen.

Regeringen beslöt nyligen att utredaren ska undersöka om det vore lämpligt att samordna alla frågor om arbetshjälpmedel.

Utredaren fick också i uppdrag att sprida goda exempel när det gäller att utveckla arbetsplatser med stödjande arbetsmiljö.

Dessutom vill regeringen att utredaren ska titta extra noga på de norska erfarenheterna av ”inkluderingsavtal” mellan regering och arbetsmarknadens parter. Utredaren ska pröva om liknande samverkan ska provas i Sverige.

När Hillevi Engström förra sommaren deltog i Föräldrakrafts seminarium ”Vägen till arbete” i Almedalen lyfte hon fram de norska inkluderingsavtalen som en intressant modell.
Hon sa då att hon tror att även den svenska arbetsmarknaden skulle ha nytta av sådana avtal.

FunkA-utredningen ser över alla arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

Publicerad:
2012-04-16

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Vägen till arbete (tema), arbete, hjälpmedel, hjälpmedel för arbete


ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan