Regeringen utreder obligatorisk valfrihet inom omsorgen

Det är upplagt för ny hård debatt om privata vinster inom handikapp- och äldreomsorg.
Regeringen tillsätter en utredning om valfrihetslagen LOV med sikte på att eventuellt tvinga alla kommuner att släppa in privata utförare.

Tanken med LOV, lagen om valfrihetssystem, är att kommuner och landsting inte ska ha monopol på verksamheter inom bland annat handikappomsorg och äldreomsorg.
Medborgarna ska kunna välja mellan olika utförare, både kommunala, privata och ideella.

Valfrihetssystem har införs i drygt 120 kommuner, enligt regeringen, vilket uppges ha lett till att 900 nya företag startats.

Idag skriver barn- och äldreminister Maria Larsson på DN Debatt att regeringen har beslutat bygga vidare på ”de goda erfarenheter som samlats under de år LOV varit i drift”.
En utredare ska nu analysera för- och nackdelar med att göra lagen obligatorisk. I januari 2014 ska utredningen vara klar.

Vårdföretagarna välkommar regeringens nya utredning, men många politiker kommer att ta strid mot planerna.

Vänsterpartiet lovar att göra vinster i välfärden till en stor valfråga 2014.
– Regeringens mål är att låta riskkapitalbolagen mjölka pengar från de skatter som vi har betalt till omsorg, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Inom Socialdemokraterna finns företrädare både för- och emot privata utförare och bolagsvinster.