Annons för LSS-skolan

 

Annons för LSS-siolan

 

Annons för LSS-skolan

Regeringen väntas förlora striden om handikappersättningen

Blinda och gravt hörselskadade får troligen behålla särställning
Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på SRF.
Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på SRF.

Annonser

Annons för Etac

 

Annonser

Annons för durewall.se
Annons för Igne.
Annons för Humana
Annons för Etac

 

Annons (artikeln fortsätter nedanför)
Annons för Humana

Annons

Annons för Föräldrakraft

 

Denna vecka avgörs den unika striden om handikappersättningen. Och det mesta tyder på Synskadades riksförbund vinner kampen för bibehållen ersättning för blinda och gravt hörselskadade.

- Det blir en jättestor seger för alla de som kämpat runt om i landet och även för SRF och andra organisationer. Det ser ut att vara en stor seger. Dock ska vi säga att ingenting är klart förrän det är färdigt, säger Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på SRF, i Radio SRF.

Tisdagen den 12 juni blir det debatt i riksdagen och beslutet väntas fattas dagen därpå.

Striden är unik på flera sätt. I den extra remissomgång som genomförts under våren fick Synskadades riksförbund stöd från flera olika håll. Men exempelvis Funktionsrätt Sverige och Myndigheten för delaktighet valde att inte stödja SRF.

Vidare är striden unik för att den kraftigt har försenat ett viktigt riksdagsbeslut som även gäller helt nya regler för vårdbidrag.

 

De nya reglerna som riksdagen denna vecka tar ställning till sammanfattas så här av Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag
Ges till vårdnadshavare vars barn på grund av funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.

Skillnader mot vårdbidraget:
Bara omvårdnad och tillsyn. Merkostnader lyfts ut.
Båda föräldrar, och den som jämställs med föräldrar, kan beviljas bidraget.
Rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent per förälder även när barnet har fyllt åtta år.

Merkostnadsersättning
Renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader.

Ersätter handikappersättningen men skiljer sig något:
Merkostnadsersättningen ersätter endast merkostnader. Hjälpbehovet vägs inte in i bedömningen.
Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.
Både vuxna och föräldrar till barn under 19 år kan beviljas merkostnadsersättning.
Det finns fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet, till skillnad mot handikappersättningens tre nivåer.

Annonser
Annons för Igne.
Annons för Etac

 

Annons för durewall.se
Annons för Humana

Nya kommentarer

En bra chef behöver inte vara otrevlig

Det är möjligt att Begler bara gjort vad regeringen har gett henne i uppdrag? Men det har skett på ett onödigt...

En ansvarig med koll!

Jag blir glad att någon ansvarig ändå ser hur dubbelt orättvist livet är för LSS-personer!

Jag hoppas att...

Följ oss

HejaOlika på sociala medier

           


Föräldrakraft på sociala medier

           

Om HejaOlika

hejaolika.se utges av förlaget FaktaPress AB. För mer information om FaktaPress, besök webbsidan www.faktapress.se