Regeringen väntas förlora striden om handikappersättningen

Denna vecka avgörs den unika striden om handikappersättningen. Och det mesta tyder på Synskadades riksförbund vinner kampen för bibehållen ersättning för blinda och gravt hörselskadade.

– Det blir en jättestor seger för alla de som kämpat runt om i landet och även för SRF och andra organisationer. Det ser ut att vara en stor seger. Dock ska vi säga att ingenting är klart förrän det är färdigt, säger Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på SRF, i Radio SRF.

Tisdagen den 12 juni blir det debatt i riksdagen och beslutet väntas fattas dagen därpå.

Striden är unik på flera sätt. I den extra remissomgång som genomförts under våren fick Synskadades riksförbund stöd från flera olika håll. Men exempelvis Funktionsrätt Sverige och Myndigheten för delaktighet valde att inte stödja SRF.

Vidare är striden unik för att den kraftigt har försenat ett viktigt riksdagsbeslut som även gäller helt nya regler för vårdbidrag.

De nya reglerna som riksdagen denna vecka tar ställning till sammanfattas så här av Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag
Ges till vårdnadshavare vars barn på grund av funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.

Skillnader mot vårdbidraget:
Bara omvårdnad och tillsyn. Merkostnader lyfts ut.
Båda föräldrar, och den som jämställs med föräldrar, kan beviljas bidraget.
Rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent per förälder även när barnet har fyllt åtta år.

Merkostnadsersättning
Renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader.

Ersätter handikappersättningen men skiljer sig något:
Merkostnadsersättningen ersätter endast merkostnader. Hjälpbehovet vägs inte in i bedömningen.
Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.
Både vuxna och föräldrar till barn under 19 år kan beviljas merkostnadsersättning.
Det finns fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet, till skillnad mot handikappersättningens tre nivåer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *