Regeringen vill kunna kräva tillbaka felaktig assistansersättning

Regeringen vill snarast förbjuda att assistansbolag ”köper” nya kunder
med pengar som kan användas till fri konsumtion och felaktig ersättning
ska återbetalas. I en artikel i Nerikes Allehanda motiverar regeringen
sitt beslut.

Nerikes Allehanda är en av de lokala dagstidningar som under sommaren
publicerat artiklar om misstänkta oegentligheter inom
assistansbranschen. Även Smålandsposten har haft en artikelserie med
samma inriktning i sommar.

I en intervju med Föräldrakraft under juli berättade LSS-kommitténs
ordförande Kenneth Johansson att missbruk av assistanspengar ska
snabbutredas. Enligt Kenneth Johansson är ”missbruket” inte olagligt men strider mot assistansreformens syfte.

I artikeln i Nerikes Allehanda skriver socialförsäkringsminister
Cristina Husmark Pehrsson och folkhälsominister Maria Larsson att alla
assistansbolag tyvärr inte arbetar seriöst.
– Det är viktigt att samhällets resurser går till det som avsetts och
ingenting annat, skriver ministrarna. Vi vill betona att företagen som
ordnar assistans generellt gör detta på ett bra sätt. Men i en
verksamhet med en mångfald av olika aktörer finns naturligtvis även
dåliga exempel.

– LSS-kommittén har redovisat att assistansersättningen ibland används
på ett felaktigt sätt. Kommittén har noterat oroande exempel på att
assistansbolag ”köper” brukare genom att pengar som blir över – när lön
och övriga omkostnader betalats ut till assistenten – lämnas tillbaka
till brukaren för att användas till fri konsumtion. Varningar för att
detta förekommer har även framförts av Riksrevisionen, Intressegruppen
för assistansberättigade (Ifa) och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), skriver ministrarna.

Hela artikeln kan läsas på regeringens webbsajt http://www.regeringen.se/sb/d/7711/a/86016