Regeringen vill stoppa höga vinster och ”överutnyttjande” inom assistans

Regeringen tillsätter idag en ny utredning för att minska kostnaderna för personlig assistans.
Utredaren ska undersöka hur ”överutnyttjandet” av assistans kan minskas.
Dessutom hoppas man kunna kapa assistansföretagens vinster genom att bättre anpassa ersättningen till verkliga kostnader.

Nyheten presenteras av barn- och äldreminister Maria Lartsson (KD) i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Maria Larsson hänvisar till en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, från 2012.
ISF har föreslagit att regeringen ser över konstruktionen av schablonen för att ”minska överkompensationen till företagen”.
– En konsekvens av nuvarande system är, enligt ISF, att företagen både under 2011 och 2012 fick över två miljarder kronor för mycket i ersättning, skriver Maria Larsson.

Det är inte bara höga vinster som regeringen vill stoppa, utan även det man kallar överutnyttjande.
Vinsterna har gett starka drivkrafter att försöka öka antalet beviljade assistanstimmar, enligt rapporten som Maria Larsson hänvisar till.

– Utredningen menar att detta i stor utsträckning kan förklara ökningen av antalet assistanstimmar, som pågått ända sedan schablonersättningens införande 1997, skriver ministern.

En lösning kan enligt Maria Larsson vara att anpassa assistansersättningen till funktionsnedsättningens art och omfattning. Ersättningen kan också anpassas till tidpunkten när assistans ges.

Hon betonar att ersättningssystemet måste skapa möjlighet till bra arbetsförhållanden för assistenter, för att klara rekrytering och kvalitet.