Regeringens sparkrav på assistans står fast

Det är inte aktuellt med något tilläggsdirektiv till assistansersättningen. Det beskedet gav statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson vid en öppen utfrågning i riksdagen på torsdagen.

Det var på en fråga från Bengt Eliasson (L) som statssekreteraren hos Åsa Regnér svarade att det inte är aktuellt att ändra de hårt kritiserade direktiven till utredningen om assistans.

Bengt Eliasson sa bland annat att det inte är möjligt att göra ytterligare neddragningar inom assistans utan att det innebär kraftiga försämringar för de 16 000 personer vars liv och levnadsstandard är beroende av LSS-lagen.

– Trots detta är regeringens direktiv entydiga, att förändringar av reformen ska finansiera sig självt och gärna också spara pengar för att stärka statsfinanserna, sa Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson frågade om socialdepartementet har försökt få med finansdepartementet på att formulera om utredningsdirektiven ”så att det inte blir de kraftiga ingrepp och standardförsämringar som man kan förvänta sig” av utredningens förslag.

Svaret från Madeleine Harrby Samuelsson var entydigt att det inte blir någon sådan ändring av direktiven.

Titta på utfrågningen

Utfrågningen om assistansersättning finns att se på webb-tv på denna länk.