Regeringsbeslut kan ge helt nytt föräldrastöd

Bättre samordning och ett helt nytt föräldraskapsstöd för familjer som har barn med funktionsnedsättningar.
Det ska undersökas av Socialstyrelsen, enligt ett beslut av regeringen idag.

– Flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället och ha jämlika möjligheter till inflytande, utveckling och så småningom etablering i arbets- och samhällslivet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Ett bättre stöd till föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och mer jämlika levnadsvillkor för barnen.

Socialstyrelsens uppgift blir att undersöka behovet av föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning.
Man ska också ta fram kunskapsunderlag och metodstöd.

Syftet är att stärka delaktighet och jämlikhet. I uppdraget ingår även att förbättra samordningen av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning, heter det i ett pressmeddelande.

Vårdnadshavare har vittnat om en vardag där föräldraskap kan överskuggas av behovet att agera samordningsfunktion för de aktörer som ger stöd både i och utanför hemmet. För många föräldrar leder situationen till sjukskrivningar och att de tvingas gå ner i arbetstid, konstateras i pressmeddelandet.

Några snabba förbättringar handlar det dock inte om. Socialstyrelsen får arbeta fram till 15 oktober 2017 med att undersöka frågan.

Med tanke på att det redan finns rader av rapporter som belyser behovet av bättre samordning och stöd kommer dagens regeringsbeslut knappast att lovordas av berörda föräldrar.