Reklamen missar 1,8 miljoner svenskar

Reklambranschen har missat de 1,8 miljoner svenskar som har funktionsnedsättningar. Påståendet kommer från ett examensprojekt inom Berghs School of Communication.

En projektgrupp inom reklamskolan har kartlagt reklamen och kommit framtill att branschen har misslyckats med att inkludera personer med funktionshinder, trots att de påstås utgöra en femtedel av befolkningen.

– Reklammakare och reklamköpare missar många möjligheter till kreativ och nytänkande marknadsföring. För företag som vill ha ett starkt varumärke, som vill visa samhällsansvar och framstå som en attraktiv arbetsgivare, finns också outnyttjade möjligheter, konstaterar projektgruppen.

Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson och Sveriges Reklamförbunds vd Pia Grahn Brikell tycker båda att det är viktigt att ändra branschens syn på funktionshinder.

– Jag tycker att ämnet är viktigt. Kan jag och mina medlemmar bidra till att synliggöra människor med funktionshinder på ett både smakfullt och klokt sätt så gör jag det mer än gärna, säger Pia Grahn Brikell.

– Personer med funktionshinder är en målgrupp som oftast ignoreras av såväl annonsörer, reklammakare som av medier, anser Anders Ericson.

Uppdragsgivare för projektet är Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, www.hso.se.