Regeringen vill stoppa oseriösa servicebolag inom assistans

Regeringen vill stoppa företag som använder administrativa tjänster inom personlig assistans som ett sätt att kringgå tillståndsplikten.

– Det är oerhört allvarligt att man hittar nya sätt att kringgå de regler som finns. Vi måste noga analysera på vilket sätt vi kan motverka detta, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall till SR Ekot.

Försäkringskassan slog larm i september

Redan i början av september rapporterade Försäkringskassan att företag, som fått tillstånd för personlig assistans återkallade, fortsätter att erbjuda administrativa tjänster inom assistans, via nya servicebolag som inte behöver tillstånd.

Frågan uppmärksammades på nytt Sveriges Radios Ekot på onsdagen. Henrik Wrede på Försäkringskassan sa till Ekot att man har sett överdrivna kostnader för administration, men också överdrifter vad gäller hjälpbehov.

Åtgärder kommer ”i närtid”

Enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall kommer regeringen med åtgärdsförslag ”i närtid”, men hon vill inte ge besked om tillståndsplikt ska införas även för servicebolag.

Hon betonar att enskilda assistansanvändare som anlitar företag för administration själva blir ansvariga för att den tjänst man köper är korrekt. Det innebär då också att enskilda utsätter sig för risken att drabbas av stora återkrav.

IfA varnar för stora risker

Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, har tidigare uttryckt stor oro över utvecklingen. Risken för felaktigheter hos servicebolagen innebär att enskilda kan bli skyldig väldigt stora belopp, betonar hon.

IfA har sedan fler år avrått enskilda från att bli egna arbetsgivare. ”Du bör endast överväga att bli egen arbetsgivare/assistansanordnare om du har tillräckliga kunskaper, tid och ork att avsätta för att göra det på ett bra sätt”, påpekas i denna guide om att välja assistansanordnare. Guiden baseras på information från IfA.

IfA har också varnat för att assistansberättigade uppmanas att bli egen arbetsgivare, och anlita en konsultverksamhet istället för en assistansanordnare med tillstånd. ”Då har du som assistansberättigad allt ansvar för att det går rätt till med ersättningen och den personliga assistansen. Det finns då heller inget krav om dokumentation eller systematiskt kvalitetsarbete”, påpekar IfA.

”Vi vill inte att assistansmarknaden blir oreglerad”

På IfA:s rådsmöte och debattforum 23–24 november 2023 uppgavs att även seriösa assistansanordnare överväger att erbjuda administrativa tjänster som ett alternativ för att minska risken för att verksamheten utsätts för återkrav.

– Vi måste arbeta intressepolitiskt med detta så att vi inte får en assistansmarknad med verksamheter utan tillstånd, och därmed utan kvalitetskrav och mer eller mindre oreglerat. Den utvecklingen vill vi inte se. Den stora risken är att oseriösa utnyttjar okunskapen hos enskilda assistansanvändare, och det vill vi undvika, sa Sophie Karlsson.

Samtidigt kämpar IfA intressepolitiskt hårt på en annan front – för att stävja det som man anser vara en alltför hårdhänt framfart från  Försäkringskassan och IVO vad gäller återkrav och återkallelser av tillstånd.

Nytt rekord i juli

Det var den 4 september 2023 som Försäkringskassan släppte en rapport som visade att andelen assistansanvändare som är egna arbetsgivare slog nytt rekord i juli, rapporterar Försäkringskassan.

Utvecklingen har lett till att Vårdföretagarna kräver att regeringen inför tillståndsplikt även för egna arbetsgivare, liksom för företag som säljer administration inom assistans.

Hur många är själva arbetsgivare för sin personliga assistans?

Allt fler assistansanvändare har på senare tid själva blivit arbetsgivare för sina assistenter, istället för att köpa tjänsten av en assistansanordnare.

I juli 2023 var det fler än 640 personer som var egna arbetsgivare, enligt den rapport Försäkringskassan lämnade in till regeringen i september. Det var en ökning med mer än 40 personer sedan årsskiftet.

Även om detta är en rekordhög siffra är bara 4,4 procent av alla assistansberättigade egna arbetsgivare.

Så här har andelen egna arbetsgivare utvecklats sedan 2003. Dagens nivå på 4,4 procent är den högsta någonsin. Diagram ur Försäkringskassans rapport till regeringen.

LÄS ÄVEN:
Fler vill anställa egna assistenter – trots risker
Fördelar och nackdelar med att själv anställa assistenter

Vilka är egna arbetsgivare?

Mer än hälften av de personer som anställer själva ingår i personkrets 3. Ökningen är dock störst inom personkrets 1. Det har skett en ökning i alla tre personkretsarna.

Det har blivit vanligare att barn genom vårdnadshavare anställer sina assistenter själva. Antalet barn som genom vårdnadshavare anställer assistenter själva fördubblades 2018–2022. Under november 2021–december 2022 var mer än en fjärdedel av de nya arbetsgivarna barn. Trots ökningen utgör barn fortfarande en mindre del av gruppen som anställer själv.

Varför blir fler egna arbetsgivare för sina assistenter?

Ökningen kan till stor del förklaras av att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har återkallat många tillstånd för anordnare. En lagändring 1 november 2021 innebar stopp för utbetalning av assistansersättning till anordnare som saknar tillstånd från IVO.

Nästan hälften av de som blev egna arbetsgivare året efter lagändringen hade tidigare köpt assistans av anordnare som fått tillstånd återkallat av IVO.

Vilket ansvar innebär det att anställa själv?

Om assistansanvändaren själv anställer assistenter så har hen själv arbetsgivaransvaret. Förutom detta ansvar så innebär det extra administration och eventuellt andra uppgifter som arbetsgivare.

Vilka problem ser Försäkringskassan?

För att klara av att blir egen arbetsgivare köper många assistansanvändare administrativa tjänster av företag.

Detta kan vara problematiskt, menar Försäkringskassan, som påpekar att det kan handla om att kringgå kravet på tillstånd:

”Om företag säljer omfattande administrativa tjänster med ett innehåll som liknar en assistansanordnares verksamhet, men utan att ha tillstånd från IVO, kan det uppfattas som ett kringgående av kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans.”

… och vad tycker Vårdföretagarna?

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna reagerade snabbt över uppgifterna att många av de nya egna arbetsgivarna inom assistans kommer från anordnare som IVO dragit in tillståndet för.

”Det finns en stor risk att många av dessa fortsätter arbeta med samma aktörer, men genom att formellt bedriva assistansen i ’egen regi’ så kringgår man tillståndsplikten. Idag finns varken tillståndskrav för att bedriva personlig assistans [i egen regi] eller på att bedriva ’administration’. Man kan då exempelvis anlita ett bolag som hanterar det mesta som rör assistansen, trots att bolaget förlorat tillståndet att bedriva personlig assistans”, uttalade Vårdföretagarna under sommaren 2023.

”Vårdföretagarna har länge varnat för att oseriösa aktörer kan använda detta kryphål och därmed kringgå tillståndsplikten. Vi menar att en generell tillståndsplikt för personlig assistans måste införas, det vill säga att även de som själva anställer sina assistenter ska behöva ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg,” skriver Vårdföretagarna.

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringskassan ser över och förtydligar rutinerna kring hur och när man ska be IVO granska assistansanordnare.

Försäkringskassan ska enligt reglerna anmäla assistansverksamheter till IVO när en anordnares lämplighet kan ifrågasättas, eller om man misstänker att någon bedriver assistans utan tillstånd.

Detta kan vara svårt att bedöma, och därför ser man nu över arbetet. Det kan behövas regeländringar, anser Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska också förbättra informationen till assistansanvändare som vill vara egen arbetsgivare.

Mera fakta

Försäkringskassans rapport om utvecklingen av egna arbetsgivare inom personlig assistans (assistansersättning) finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *