Rekordskadestånd för mamma med funktionsnedsättning

Mamman har en psykisk funktionsnedsättning. Därför fråntogs hon vårdnaden om sitt eget barn. Nu döms Sigtuna kommun att betala en rekordersättning på 450 000 kronor till familjen.
– Ett mycket viktigt avgörande, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

– Utredningen som låg till grund för kommunens beslut om tvångsomhändertagande var grundad på fördomar om personer med funktionsnedsättning, säger Ulrika Dietersson.

Idag den 11 april slog Svea hovrätt fast att det var diskriminering när kommunen tvångsomhändertog kvinnans barn.

Socialtjänsten i Sigtuna beslöt i december 2010 att omhänderta det då nyfödda barnet. Motiveringen var att mamman har en psykisk funktionsnedsättning. Socialtjänsten hade inte gjort någon ordentlig utredning av mammans föräldraförmåga.

När föräldrarna anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen bedömde DO att det handlade om olaglig diskriminering.

Enligt DO hade socialförvaltningen fördomar om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sina barn.

– Det är allvarligt att ett så ingripande beslut som ett tvångsomhändertagande av ett barn baseras på generella uppfattningar och vaga omdömen om personer med funktionsnedsättning. Ett så ingripande beslut får inte fattas på osakliga grunder, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

Föräldrarna har tidigare fått rätt både i tingsrätt och förvaltningsdomstolar. Hovrätten höjer dock diskrimineringsersättningen till totalt 450 000 kronor.

– Jag är väldigt glad att hovrätten höjde beloppet. Hovrätten har verkligen tagit fasta på att det var en allvarlig händelse och att ersättningen ska vara så hög att den också är avskräckande, säger Ulrika Dietersson.

DO hade yrkat på totalt 600 000 kronor i diskrimineringsersättning.