Rekrytering, kompetens och helhetslösningar är branschens nyckelfrågor 2019

Hur ska assistansbranschen klara konkurrensen om personal i framtiden?
Och hur ska anordnarna kunna täcka fler behov – samtidigt som IVO ställer nya krav på kompetens?
Svar ges på två nya konferenser som ABH Utbildning och Föräldrakraft anordnar våren 2019.

 

 

HejaOlika bad Anna Barsk Holmbom svara på några frågor om de två konferenserna.

Varför behövs en konferens om rekrytering?
– Rekrytering lyfts ofta fram som en av de stora utmaningarna inom assistansen. I vissa regioner är det mycket svårt medan det bara är svårt i andra. Det är viktigt att veta vad som gör det lättare eller svårare att rekrytera och vilka knep man kan ta till. Det är också viktigt att man funderar över hur personalpolitik kan påverka behovet av att rekrytera.

Hur ser rekryteringsläget ut?
– Det är bekymmersamt inom hela den sociala sektorn. Det kommer att behövas mängder av personal som tar hand om den allt större, äldre befolkningen samtidigt som det behövs nya assistenter och ny vårdpersonal. Det är inte samma yrke men många gånger har vi samma rekryteringsbas och då blir det tufft. På seminariet kommer vi att visa siffror hur det ser ut och vad man kan göra om assistansyrket blir ett bristyrke.

Vad behöver arbetsgivarna bli bättre på?
– Många är naturligtvis jätteduktiga redan nu, men jag tror att det alltid finns saker man kan arbeta med. Själv är jag förtjust i nyckeltal som mätinstrument, för att se hur det ser ut i den egna verksamheten från ena tiden till den andra, men också för att kunna jämföra sig med andra. Om vi inte VET vad 27 procent personalomsättning innebär är det svårt att veta om det är något man behöver försöka ändra eller inte.

Det blir nödvändigt med punktinsatser om en assistansberättigad person är beviljad färre timmar än vad som krävs för att tillgodose behovet.

– Sen tror jag att alla assistansanordnare kommer att behöva lägga sina kloka pannor i veck för att hitta lösningar på ”punktinsatser”. Det borde inte förekomma inom assistansen men gör det ibland ändå. Det blir nödvändigt med punktinsatser om en assistansberättigad person är beviljad färre timmar än vad som krävs för att tillgodose behovet.

 

Mikael Klein. Foto: Linnea Bengtsson.
Vad händer med LSS-utredningens förslag. Den frågan tas upp av Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Varför behövs då en utbildning om helhetslösningar?
– När assistansen infördes 1994 fanns en förhoppning om att assistansen skulle täcka alla behov den enskilde har. Idag är det inte längre så. Dels kan det tillkomma vårdbehov som vården inte vill lämna över till egenvård. Dels kan det finnas tillkommande behov efter 65-årsdagen som måste utföras enligt socialtjänstlagen. Det innebär att den som vill tillgodose uppdragsgivarens alla behov måste bredda verksamheten.

 

Allt svårare att bedriva assistans

– Tittar vi framåt, och med tanke på vad som har läckt ut från LSS-utredningen, så blir det än mer tydligt att det blir svårt att klara av att bedriva assistansverksamhet om man inte också kan erbjuda de nya LSS-insatser som kan bli verklighet, till exempel stöd till barn eller till personer med utmanande beteende. Vi vet ju inte vad som kommer att hända men OM dessa insatser blir verklighet är det viktigt att vara förberedd i så god tid som möjligt.

Vad tycker du är viktigast på helhetskonferensen?
– Jag vet inte om man kan säga vad som är viktigast. Men om man ser till vad som är en NÖDVÄNDIG kunskap så tycker jag att Andreas Petterssons föreläsning om LOV och LOU är väldigt spännande.

 

Andreas Pettersson. Foto: Linnea Bengtsson.
Andreas Pettersson är en av föreläsarna och expert på valfrihetslagen LOV och offentlig upphandling. Foto: Linnea Bengtsson.

– Och så tror jag att många kommer att vilja veta vilka krav som kommer att ställas för att få tillstånd att bedriva ledsagning och socialtjänstinsatser. Det ger ju också ett ”finger i luften” på vad som kan komma att krävas om det blir nya LSS-insatser.

Kan du bjuda på något tips på förhand?
– Jag tycker att det är viktigt att skicka inte bara verksamhetsansvariga till kursen, utan även representanter för ledningen. En lagändring från den 1 januari 2019 gör att IVO nu ställer kompetenskrav på styrelse, suppleanter och VD istället för på verksamhetsansvarig. Det är alltså ledningen som behöver lära sig hur man utvecklar sin verksamhet.

– Sen tycker jag ju själv att det är både spännande och viktigt att tänka på sitt ledningssystem och hur det kan komma att behöva utvecklas. Det ska jag prata om under de här dagarna.

 

Läs mer om konferenserna

Rekrytering inom personlig assistans

Att erbjuda helhetslösningar som privat assistansanordnare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *