Rektorer på skolbänken – ska lära sig ge elever rätt stöd

Rektorerna får bakläxa av Skolverket när det gäller att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Nu vill Skolverket få bukt med slarviga utredningar och dåliga åtgärdsprogram. Nästa år publiceras allmänna råd för särskilt stöd.

– Skolor arbetar med åtgärdsprogram, men vi ser brister i hur rektorerna utreder behovet av särskilt stöd i enlighet med deras skärpta utredningsansvar. Utredningarna är inte alltid så genomtänkta och programmen håller inte alltid en objektiv och saklig ton, berättar Staffan Engström, ansvarig för de allmänna råden, i Skolverkets eget nyhetsbrev.

Även åtgärdesprogrammen är ofta bristfälliga, säger Staffan Engström. Inriktningen är ofta att behandla eleven istället för att se på vilket sätt skolmiljön, arbetssätt och arbetsformer kan anpassas.
Skolverket är vidare kritiskt till samarbetet mellan personal, elev och föräldrar inte fungerar så bra som det borde.

Ofta upplever föräldrar att de ställs inför ett färdigt program med få möjligheter att ge sina synpunkter. Forskning visar också att om eleven görs mer delaktig i utformningen av programmet, så ökar måluppfyllelsen, säger Staffan Engström.

De nya allmänna råd som nu ska utarbetas ska hjälpa skolrna att skapa åtgärdsprogram som är konkret och som även har kortsiktiga mål, för att uppnå en positiv spiral.

Läs mer på Skolverkets webbsajt på http://www.skolverket.se