”Ren diskriminering” – ny granskning dömer ut digitala skolplattformar

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

De digitala utbildningsplattformarna på svenska skolor har så stora brister att de utestänger elever med funktionsnedsättningar.
– Ren diskriminering. Elever som använder datorhjälpmedel riskerar att bli uteslutna ur lärmiljön, skriver SPSM i rapport som publiceras i dagarna.

Det handlar om webbsidor där lärare, elever och föräldrar kan kommunicera och få tillgång till dokument, planering, övningar etcetera.

Marknaden domineras av 12 olika utbildningsplattformar. Samtliga får underkänt ifråga om teknisk tillgänglighet i den granskning som Skolpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, låtit genomföra.

Annons

Digitala plattformar som granskats

God potential
• ATutor (öppen källkod)
• Blackboard
• It’s learning
• Mentor e-learning
• Moodle (öppen källkod)
• Vklass

Stora tillgänglighetsproblem
• Fronter
• Luvit
• Ping Pong
• Sakai CLE (öppen källkod)

Annons

Mycket stora tillgänglighetsproblem
• FirstClass
• Rexnet

Alla plattformarna behöver göras om, mer eller mindre, för att alla elever ska ha möjlighet att använda dem.
Sex av de undersökta plattformarna har ”utvecklingsmöjligheter”, konstaterar SPSM i sin rapport.
Fyra av dem har ”stora tillgänglighetsproblem” och två har ”mycket stora” problem.

SPSM betonar att plattformarna är en del av lärmiljön på skolorna.
– Det är av yttersta vikt att hela lärmiljön, inte bara den fysiska, är utformad så att utbildningen blir likvärdig för alla elever. Resultatet är nedslående, inte i någon plattform kunde man komma åt funktionerna full ut. En elev kan stängas ute helt eller delvis, vilket kan betecknas som ren diskriminering, skriver SPMS i rapporten.

Annons

Enligt SPSM har leverantörerna inte tillräcklig kunskap för att skapa tillgängliga digitala plattformar. Leverantörerna är helt enkelt inte medvetna om hur människor med funktionsnedsättningar arbetar med datorer.

Det är inte bara leverantörerna som får kritik i granskningen.
– Det är viktigt att kommuner och andra utbildningsanordnare ställer krav på produkterna och prioriterar tillgänglighetsfrågorna i upphandlingen, skriver SPSM, som även betonar vikten av lärare och administratörer lär sig hantera produkterna.

Det är Funka Nu AB som utfört granskningen på uppdrag av SPSM. Lösningarna har testats utifrån olika riktlinjer för tillgänglighet, som den internationella WCAG och den svenska”24-timmarswebben”. Användartester har utförts av användare med hjälpmedel som talsyntes, punktdisplay och joystick.

Annons

Artikeln publicerades 2009-11-24

Publicerat av
Valter Bengtsson
Nyckelord: IT och datorer