”Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen”

– Det vore en skandal om funktionshinderrörelsen inte får sitta med i LSS-utredningen.
Det säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden, som är mycket oroad över att socialdepartementet ännu inte bjudit in rörelsen.

Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, har tidigare betonat att det är viktigt att funktionshinderrörelsen är engagerad i utredningen.
Men konkret har det ännu inte hänt något.

I måndags träffades representanter för funktionshinderrörelsen och ministrarna Åsa Regnér och Ylva Johansson – och då fick Pelle Kölhed undvikande svar.

– Det verkar som att man inte riktigt vet hur funktionshinderrörelsen ska vara med. Det räcker inte sitta i en referensgrupp – vi måste vara med i de skarpa diskussionerna, inte få en filtrerad version i referensgruppen, säger Pelle Kölhed.

Det är anmärkningsvärt att rörelsen ännu inte fått någon inbjudan att utse representanter till utredningen, anser han.

– Att inte låta oss vara med i utredningen vore som att utestänga fackföreningsrörelsen från centrala löneförhandlingar, säger Pelle Kölhed.

Han menar att det är naturligt att funktionshinderrörelsen har tre eller fyra egna representanter direkt i utredningen.

– LSS är ett väldigt stort område, som berör flera speciella grupper, och ingen person kan ha djup kunskap om alla. Det behövs personer som representerar alla de olika personkretsarna, säger Kölhed.

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar utgår också från att berörda grupper ska vara delaktiga i politiska utredningar.

– Det vore ren skandal om regeringen tillsätter en LSS-utredning utan att Handikappförbunden och Lika Unika involveras och får utse representanter. Om vi nonchaleras i utredningen kan man inte säga att man tar mänskliga rättigheter på allvar.

Vilken betydelse har det för utredningens innehåll om ni deltar eller inte?
– Vi representerar den upplevda verkligheten och den måste finnas med i utredningen. Det får inte bli en diskussion bara mellan proffstyckare som inte själva är berörda och inte har upplevt, utan bara hört och sett.

Hur uppfattar du signalerna vid mötet med regeringens funktionshindersdelegation i måndags?
– Jag tolkar det som att man kanske inte är intresserade av att ha med oss i utredningen utan bara i en grupp bredvid, vilket är helt oacceptabelt, säger Pelle Kölhed.

Vad kan ni göra nu för att se till att ni får plats i utredningen?
– Vi har inte hunnit diskutera det ordentligt ännu, men jag vill att vi gör en framställan från funktionshinderrörelsen till departementet.
– I måndags fick vi också höra att departementet planerar en hearing under december månad för att diskutera direktiven för LSS-utredningen, men hur man ska hinna med det är oklart.

Pelle Kölhed har själv erfarenhet av att sitta med i statliga utredningen, senast i assistansersättningsutredningen.

I den nya LSS-utredningen kan det vara viktigare än någonsin att rörelsen deltar.
– Just nu är det väldigt stort fokus på kostnaderna för LSS och för lite på att man får tillbaka så mycket pengar, bland annat genom att det skapar jobb för mer än 90 000 personer.

– Det gör det ännu viktigare att vi är med i utredningen. Funktionshinderrörelsen är positiv till att göra reformen effektiv och hållbar, men om man pillar på kostnaderna vill vi vara med och prioritera, säger Pelle Kölhed.