Revisorn som ger slitna föräldrar rätt

Det är känt sedan länge att föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd måste lägga massor av tid och energi på att hålla kontakt med myndigheter, vårdgivare och så vidare. Organisationer som RBU har länge krävt åtgärder. Ropen på samordning har dock inte gett några verkliga förbättringar hittills. Många tycker att samordningen till och med har försämrats.

Nu har Riksrevisionen kommit fram till ungefär samma slutsatser som föräldrar och handikapporganisationer. När föräldrar själva tvingas samordna allt blir uppgiften ofta så tung att det leder till sjukskrivning och arbetslöshet.
Visst har det satsats på att underlätta för familjerna. Men problemen finns kvar. Ingen myndighet anser sig vara ansvarig för samordningen. Och ingen har en helhetsbild. Ingen annan än föräldrarna, eller enskilda handläggare med ett engagemang utöver det vanliga.

Varför har inget hänt, trots alla propåer om att utse särskilda samordnare? Riksrevisionen antyder att det finns ett motstånd hos berörda organisationer. Nu måste förslaget ändå förverkligas, i och med att Riksrevisionen lägger kraft bakom det.

Grunden Bois – vilket fint exempel på att verksamheter kan få stöd med minimal byråkrati, om bara viljan finns. Läs mer på sid 78-83.

Missa inte vår satsning i Almedalen i juli, till exempel vårt stora seminarium om vägen till arbete och minglet den 5 juli i Länsstyrelsens trädgård, mitt i Visby. Trevlig sommar!