Riksdagen granskar barnförsäkringar

Barn med funktionsnedsättning nekas alltför ofta barnförsäkring av försäkringsbolagen.
Det är slutsatsen i en rapport som Riksdagen tagit fram och som presenteras idag.

”Barn som inte kan teckna en barnförsäkring med ordinarie villkor kan fortfarande ha svårt att få en försäkring. Försäkringsbolagen säger nej till barn som inte uppfyller villkoren, i stället för att erbjuda dem en försäkring med anpassade villkor eller högre premie”, heter det i ett pressmeddelande från Riksdagen.

Sedan år 2006 får försäkringsbolag inte vägra någon att teckna en personförsäkring utan särskilda skäl. Detta framgår av bestämmelsen om ”kontraheringsplikt” i försäkringsavtalslagen.

Bolagen får inte heller göra schablonmässiga riskbedömningar utan ska bedöma alla sökande individuellt.

I Riksdagens rapport har man undersökt om försäkringsbolagen följer reglerna om att inte neka försäkringar till barn.

I rapporten kritiseras försäkringsbranschen för att man inte fullt ut följer intentionerna i lagen.

”Utgångspunkten var att alla människor ska kunna få ett försäkringsskydd på goda villkor. Om en sökande, till exempel ett barn med funktionsnedsättning, inte kunde få en försäkring med ordinarie villkor var tanken att försäkringsbolagen i första hand skulle anpassa försäkringspremien och de andra villkoren i försäkringen. Försäkringsbolagen skulle endast i undantagsfall säga nej till ansökningar”, heter det i rapporten.

Slutsatsen i rapporten är att försäkringsbolagen borde kunna erbjuda fler barn en försäkring med anpassade villkor eller högre premie i stället för att avslå ansökningar.

Fler barn skulle få försäkring om kontraheringsplikten skärptes, menar rapporten. Men en sådan skärpning har också risker. En risk är att bolagen skulle göra försäkringarna mindre omfattande. En annan risk är att försäkringarna skulle bli så dyra att personer med låg risk lät bli att teckna en försäkring.