Riksdagen vill ha tuffa tag mot diskrimering

En ny antidiskrimineringslag kan snart bli verklighet. I våras föreslog diskrimineringskommittén en ny lag som gör bland annat otillgängliga restauranger till diskriminerande. En enkätundersökning som DHR (De handikappades riksförbund) har gjort visar att förslaget kommer gå igenom i riksdagen. Hela 85 procent av riksdagsledamöterna stödjer den nya antidiskrimineringslagen.
– Det känns skönt att få det beskedet. Vi har länge slagits för att få en likadan lag som man har bland annat i USA, Storbritannien och Australien, säger Karin Westlund, DHR:s förbundsordförande.

Drygt 500 riksdagskandidater blev tillfrågade och cirka 300 svarade. Av dem stödjer 254 den nya lagen och 28 är osäkra. Endast 16 personer svarade nej.

En annan fråga som ställdes i enkäten rörde assistansen för funktionshindrade: ”Får rätten till delaktighet kosta?”. Även i denna fråga gav riksdagskandidaterna starkt stöd. Hela 96 procent svarade ja. Centerpartiet och miljöpartiet sa ja till hundra procent, för att slå vakt om den lag som gett många personer med funktionshinder möjligheten till ett mer fritt och fullvärdigt liv. DHR är mycket nöjda och menar att riksdagskandidaterna visat att de förstått att reformen som gett funktionshindrade delaktighet och självbestämmande aldrig får bli en budgetfråga.

Den sista och mer kontroversiella frågan som DHR ställde i sin enkätundersökning handlade om positiv särbehandling inom arbetsmarknadspolitiken. Svaret på denna fråga blev mindre entydigt. 48 procent stödde en möjlig positiv särbehandling, 32 procent svarade nej och 20 procent var osäkra.

DHR har inte tagit direkt ställning till positiv särbehandling men tycker att det är bra att få upp problemet i rampljuset. Mest positiva till positiv särbehandling är miljöpartiet och vänsterpartiet medan centerpartiet, folkpartiet och moderaterna ställer sig mer kritiska till ett sådant förslag.

Vad som händer på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder i framtiden är fortfarande osäkert, men vad man tydligt kan se är att vi inom en snar framtid kan få ett bättre tillgängligt Sverige. För snart är det inte bara den insnöade vakten på krogen som anses diskriminerande, utan även otillgängliga lokaler.

Läs mer om undersökningen på DHR:s webbplats .