Riksdagsmotion kräver hårdare tag mot diskriminering

En diskrimineringslag utan undantag. Det kräver Vänsterpartiet som idag lämnar in en riksdagsmotion.
Motionen kräver betydligt hårdare tag mot bristande tillgänglighet än vad regeringen föreslagit.

– Regeringens förslag blir till stor del helt verkningslöst, säger Ali Esbati, ledamot för Vänsterpartiet i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Han kritiserar att regeringen vill göra undantaget för alla företag med färre än tio anställda, samt de långtgående kraven på ”varaktighet” i relationen mellan en som upplever sig diskriminerad och en verksamhetsutövare.

– Det får absurda konsekvenser, eftersom bristande tillgänglighet just kan hindra att en sådan relation uppstår, säger Ali Esbati.

Vänsterpartiet lyfter fram utredningen ”Bortom fagert tal” som föreslagit en skälighetsbedömning utan på förhand givna undantag.