Riksföreningen JAG: Lagändringen räddar inte barnen

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Riksföreningen JAG underkänner det förslag till ändring av LSS som regeringen idag presenterade.

– När vi hörde Lena Hallengren i morse väcktes hopp. Men nu när vi läst promemorian är vi besvikna. Lagändringen om andning är bra. Men resten är ett spel för gallerierna som inte kommer att rädda barnen, säger Cecilia Blanck.

Regeringens förslag finns i en promemoria, som dock inte var publicerad när socialminister Lena Hallengren höll presskonferens i morse.

Under förmiddagen fick förslaget till ändringar av LSS positiva kommentarer från bland annat RBU och Funktionsrätt Sverige.

Sedan promemorian blivit tillgänglig senare under dagen har Riksföreningen JAG analyserat förslaget mer i detalj, och gör nu ett mycket kritiskt uttalande.

”Ingen förbättring för de som har sondmatning eller epilepsi”

JAG bedömer att LSS-ändringen inte betyder något i praktiken för de som nekats assistans för att de äter genom sond. Enligt analysen innebär förslaget inte heller någon lättnad för de som har epilepsi. ”De som har epilepsi som kräver insatser av någon med ingående kunskap är en grupp som råkat mycket illa ut”, skriver JAG.

Här är JAG:s kommentar i sin helhet:

”Lagförslaget som Lena Hallengren presenterade i morse kommer inte att ändra situationen för alla som nekats assistans för att de äter genom sond. Regeringen gör äntligen andning till ett grundläggande behov. Men något annat innebär inte förslaget, tyvärr.

Socialdepartementet konstaterar i sin promemoria att sondmatning efter HFD-domen förra året redan är likställt med andra måltider, och att det faktum att ordet införs i uppräkningen av grundläggande behov inte innebär någon förändring utan endast är ett förtydligande.

Riksföreningen JAG anser att det är svårt att se att detta förtydligande om sondmatning alls får några konsekvenser. Kravet på integritetskänslighet kvarstår och det är det som gör att exempelvis ofta endast i- och urkoppling av maten räknas in som grundläggande behov. Förslaget förändrar ingenting av detta. Bland Föreningen JAGs medlemmar är det främst barnen som farit illa av de senaste årens praxis kring sondmåltider.

Regeringens förslag innebär tvärt emot vad som sades i morse på presskonferensen att den restriktiva tillämpningen kring sondmåltider ska gälla även framöver. I sin konsekvensanalys räknar de heller inte med att någon enda ny person får assistans på grund av sondätningsförtydligandet. Ministerns uttalanden om att man genom lagändringen säkerställer att behov av assistans för att äta via sond ska räknas som ett grundläggande behov och därmed ge rätt till personlig assistans går därför inte att tolka som något annat än ett luftslott.

En tydlig positiv förändring är däremot att andning nu utgör ett grundläggande behov. Ändringen tar sikte på personer med tracheostomi som behöver kontinuerlig tillsyn för risken att kanylen i halsen täpps igen eller åker ur. Socialdepartementets beräkning är att det handlar om ungefär 50 personer som tack vare det nya grundläggande behovet andning kommer att beviljas statlig assistansersättning.

Det konstateras i promemorian att HFD-domen efter Försäkringskassans tolkning drabbat tre grupper med behov av hjälp av någon med ingående kunskap; personer som behöver stöd med andning, sondmatning samt epilepsi. Endast ett av dessa behov åtgärdas genom den föreslagna lagändringen.

De som har epilepsi som kräver insatser av någon med ingående kunskap är en grupp som råkat mycket illa ut av domen. Många av dem är vuxna som plötsligt förlorat all assistans, tvingats lämna sitt hem och nu bor på institution. De lämnas av regeringen åt sitt öde utan kommentar.”

Fler artiklar om detta ämne

Ett nytt assistansförslag, nu utan att cementera en olycklig praxis
Regeringen lyssnade - och tog bort den olyckliga formuleringen
Lena Hallengren backar igen: Självklart att vi lyssnar på kritiken
Försäkringskassans tuffa praxis vid assistansbedömningar ska INTE skrivas in som lag
STIL: Lagförslag smygs igenom – tusentals kan förlora statlig assistans
Förslaget kan få mycket större konsekvenser än vad många tror, menar STIL
Frågan som aldrig skulle behöva ställas: Vågar du söka personlig assistans?
Många unga törs inte söka fler timmar och kan därför inte flytta hemifrån, de törs inte heller ta arbete, skriver Anna Barsk Holmbom
”Ett bombnedslag – assistansen begränsas ytterligare med nya lagförslaget”
Mycket hård kritik från Funktionsrätt Sverige, JAG, STIL och KFO mot regeringens planer
Rätten till assistans vid andning och sondmatning kan utökas nästa sommar
”Det är svårt att glädjas. Hoppet för alla andra sjunker”, kommenterar Anna Barsk Holmbom
”Akuta problem” med LSS kan lösas tidigast i november
Lena Hallengren: Arbetet har högsta prioritet
”Alla grundläggande behov måste ses i sin helhet, inte bara andning och sondmatning”
Kritik mot regeringens nya besked om rätten till assistans
Den hårda kritiken stoppar LSS-ändringen i sista minuten
Men vad händer nu? ”Situationen är akut. Regeringen borde varit förberedd på att agera direkt”, säger Pia Steensland (KD)

Artikeln publicerades 2019-02-21