Riksgymnasium slår ett slag för valfrihet för unga rörelsehindrade

Elever med omfattande rörelsehinder får ökade möjligheter att välja utbildningar som passar deras intressen. Åtminstone är det målsättningen vid Riksgymnasiet i Göteborg.

Vad är Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning?

I skollagens kapitel 15 paragraferna 35–37 står det att elever med omfattande rörelsehinder har rätt till Rh-anpassad utbildning med assistans och habiliteringsinsatser. ”Rh-anpassad utbildning” innebär utbildning för rörelsehindrade ungdomar.

Det finns fyra olika riksgymnasier – i Göteborg, Kristianstad, Stockholm och Umeå – som alla bedriver Rh-anpassad utbildning.

Riksgymnasiet i Göteborg arbetar Christian Bengtsson hårt för att det ska vara en självklarhet för elever med omfattande rörelsehinder att få göra val kring sin utbildning. Riksgymnasiet hjälper till med resurserna i form av assistans, habilitering, elevhem och specialpedagog.

– Vår ambition är att skräddarsy gymnasieutbildningen för de elever som har ett omfattande rörelsehinder. Våra ungdomar ska ha möjlighet att läsa det de faktiskt vill läsa, och få chansen att välja mellan olika gymnasieskolor, säger Christian Bengtsson, förstelärare i alternativ och kompletterande kommunikation.

Kan man studera på valfri gymnasieskola?

– Vårt koncept gör att våra elever kan läsa hela eller delar av sina utbildningar på olika kommunala gymnasieskolor med vår elevassistans och habilitering. Om man bor långväga ifrån skolan, eller kommer från andra delar av Sverige erbjuder vi även elevhemsplats på vårt bemannade elevhem, berättar Christian Bengtsson.

– Om man som elev känner att det finns kurser man behöver extra stöd i kan man kombinera och läsa dessa kurser i liten grupp på Riksgymnasiet samtidigt som man läser på annan gymnasieskola. Vi erbjuder även introduktionsprogram för de elever som ännu inte är klara med grundskolan.

Utbildning på Riksgymnasiet i Göteborg. Foto: Rickard Strid
– Våra elever har blivit mer medvetna om sina rättigheter och börjar ställa mer krav på sin egen utbildning, säger Christian Bengtsson.

Vad är nytt jämfört med tidigare?

– Den här möjligheten har funnits även tidigare men vi vill sprida informationen om det så fler elever får insikt i att det är möjligt för dem att välja utifrån intresse. Att de har möjlighet att välja mellan alla olika gymnasieprogram och alla kommunala skolor i Göteborg och ändå kunna ta del av riksgymnasiets resurser. Man kan även kombinera att läsa de programspecifika ämnena på annan skola och kärnämnena i liten grupp på Angeredsgymnasiet.

Hur märks förändringarna?

– Det som har blivit enklare är väl egentligen att våra elever har blivit mer medvetna om sina rättigheter och börjar ställa mer krav på sin egen utbildning. Eftersom de är tydliga med vad de vill studera blir det enklare att skräddarsy deras rh-anpassade utbildning.

Kan ni ta emot elever från hela Sverige?

– Man är välkommen att studera hos oss oavsett var i landet man bor, men det finns riksgymnasium för rörelsehindrade även i Stockholm, Umeå och Kristianstad.

– Den som väljer att studera på Riksgymnasiet i Göteborg men bor på annan ort i Sverige kan ansöka om elevhemsplats. Vi har elevhem som är bemannat dygnet runt och man får de omvårdnadsinsatser man har behov av. Elevhemmet stänger över jul- och sommarlov men har i övrigt öppet så man kan stanna kvar under kortare lov.

– Du får dina habiliteringsbehov under terminerna tillfredsställda och om du har kontakt med habiliteringen på hemorten så samarbetar vi med dem.

Utbildning på Riksgymnasiet i Göteborg. Foto: Rickard Strid
Christian Bengtsson med elever på Riksgymnasiet i Göteborg.

Hur får man tillgång till detta som elev?

– På Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida står det mer om hur man söker till Riksgymnasiet men kontakta gärna oss först så hjälper vi till med information om vad man kan läsa och hur man kan ansöka.

– Det är viktigt vid ansökan att man tydliggör varför man har behov av att studera på Riksgymnasiet. Kriteriet för att komma in är att man har ett stort rörelsehinder och att man har behov av såväl anpassade studier som habilitering. Men det är viktigt att ta upp alla behov och aspekter som kan påverka studiesituationen.

Hur står det till med valfriheten i stort för elever med omfattande rörelsehinder?

– Skolverket har gett riktlinjerna att alla barn och elever i skolan med funktionsnedsättning ska ha möjligheten att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar enligt utbildningens mål.

– Riksgymnasierna i Sverige ser så klart att det finns ett behov att fylla här och vi arbetar därför ständigt för att möjliggöra gymnasieutbildningen för elevgruppen så att ungdomarna får den utbildning de har rätt till.

– Unikt för Riksgymnasiet är att här kan man få både boende, om man bort långt bort, och habilitering under skoltid, vilket är avgörande för många för att kunna klara av sina studier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *