Ring en robotgiraff hos dina nära och kära

En giraff i hemmet. Denna gång i form av en robot som vagt påminner om en giraff i det vilda.

Giraffen ifråga har en videoskärm som ansikte och rullar fram så du kan besöka och gå runt i ett hem via internet.

Robotgiraffen skapades för att förenkla äldres kontakt med omvärlden men kan användas på fler sätt. Hos Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus används den på prov i en träningslägenhet.

Lägenheten med giraffen är till för att patienter med kognitiva nedsättningar efter hjärnskada ska kunna prova att bo själv i en trygg miljö när det närmar sig utskrivning från sjukhuset.

När man ringer till giraffen är det som ett vanligt videosamtal, mottagaren kan välja om man vill svara eller inte.

I träningslägenheten i Danderyd finns det sensorer och trygghetslarm. Om något av dessa utlöses kan vårdpersonalen aktivera giraffen för att se genom giraffens kamera samtidigt som den kan åka runt i hemmet och leta efter personen där. Det sker från distans och det sker omedelbart.

Är det falsklarm så behöver personen i lägenheten bara berätta det och allt återgår till det vanliga. Men om det skett en olycka kan personalen snabbt se vad som har hänt, och larma ambulans om det behövs.

Giraffen kan tänkas in i många situationer där tätare kontakt kan vara bra om det gäller att påminna om saker till exempel.

Kanske kan man klara sig själv större delar av dagen innan personal behöver vara på plats och därmed skapa större självständighet. Givetvis kan man samtala lite precis som vanligt också.