”Risk för höjda avgifter och ökad ojämlikhet inom hjälpmedel”

Regeringen går inte vidare med hjälpmedelsutredningen ”På lika villkor!” från 2017. Detta trots att 30 förbund nyligen krävde att utredningens förslag om hjälpmedelsavgifter skulle förverkligas.

LÄS ÄVEN: Socialstyrelsens rapport ger svart på vitt om ojämlika hjälpmedelsavgifter

Besvikelse över skrotad hjälpmedelsutredning

– Om det är så att de flesta av utredningens förslag aldrig förverkligas är det en stor besvikelse. Det kan bidra till att kostnaderna för individen ökar ännu mer och att ojämlikheten i landet blir större, säger Åsa Strahlemo, ordförande för DHR.

Det var i ett livesänt Facebook-samtal med Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius (spola fram cirka 15 minuter) som socialminister Lena Hallengren avslöjade att det inte längre är aktuellt att gå vidare med utredningen På lika villkor!.

– Vi har gått vidare med flera delar av utredningen, men det som återstår kommer vi att lägga till handlingarna. Sedan får vi ta nya tag, sa Lena Hallengren.

Stora förhoppningar kring hjälpmedelsutredningen

När hjälpmedelsutredningen tillsattes av Åsa Regnér 2015 var det många som hoppades på förbättrad tillgång till hjälpmedel.

– Vi som lever med varaktiga funktionsnedsättningar behöver våra hjälpmedel varje dag, året runt, i ett helt liv. För oss är det oerhört viktigt att hjälpmedelsförsörjningen är stabil och förutsägbar, säger Åsa Strahlemo.

Utredaren Gunilla Malmborg presenterade år 2017 den färdiga utredningen På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43.

Därefter har det inte hänt så mycket med utredningens förslag (som bland annat tog upp den omstridda frågan om avgifter för hjälpmedel), förutom att regeringen har delat ut några uppdrag till bland annat Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet.

30 förbund kräver reglering av avgifter

Enligt många bedömare inom funktionsrättsrörelsen har dock både avgifter och ojämlikhet ökat runt om i landet under de senaste åren – trots utredningens ledord om delaktighet och jämlikhet.

Så sent som den 15 maj i år uppmanades regeringen att ta itu med den allt hetare avgiftsfrågan.

”Regeringen, med socialminister Lena Hallengren i spetsen, behöver skyndsamt se till att de förslag som lämnades av hjälpmedelsutredningen kring avgiftsfrågan blir verklighet”, skrev ett 30-tal stora funktionsrättsförbund i en debattartikel.

I debattartikeln skrev förbunden att ”det råder stora skillnader i vad användare får betala för avgifter för hjälpmedel beroende på var i landet de bor. Utredningen ’På lika villkor!’ konstaterar att det behövs lagändringar för att säkerställa likvärdiga villkor.”

Nya ”straffavgifter” för slitage

Åsa Strahlemo, DHR, säger idag till HejaOlika att hjälpmedelsproblemen på flera sätt har fortsatt att förvärras:

– Hjälpmedelsförsörjningen är minst sagt varierande i landet i fråga om sortiment, riktlinjer och avgifter. I vissa avseenden har utvecklingen gått bakåt. Exempelvis har en del huvudmän börjat ta ut abonnemangsavgifter för hjälpmedel.

– Vissa har också börjat ta betalt för slitage, vilket närmast kan liknas vid en straffavgift. Hjälpmedel slits då de används och slitaget ökar rimligtvis ju mer aktiv man är. En aktiv livsstil och deltagande i samhället borde bara ses som något positivt.

Socialstyrelsen gör nya analyser av hjälpmedelsförsörjningen

Socialstyrelsen arbetar nu med att sammanställa nationell statistik kring förskrivning inom olika produktområden samt avgifter för hjälpmedel. Ett steg i rätt riktning, men mer behöver göras, menar funktionsrättsrörelsen.

I det livesända samtalet uttryckte Lena Hallengren att regeringen skulle följa upp de uppgifter som Socialstyrelsen sammanställer och presenterar i slutet av 2021.

– Sedan får vi helt enkelt ta en del nya tag, sa Lena Hallengren.

”Svårt att komma åt avgifterna”

Hon kommenterade även de omstridda avgifterna för hjälpmedel:

– Avgifter, och önskemål om att alla borde få betala lika mycket överallt, har visat sig vara svårt att komma åt. Det kan till exempel vara så att någon som fått ett subventionerat hjälpmedel skulle få höjda kostnader, sa Lena Hallengren.

Kraven: kostnadsfritt och jämlikt över landet

Men det är just avgifterna som är den stora stridsfrågan för funktionsrättsrörelsen. Och problemen förvärras av de stora skillnaderna över landet. Bostadsorten kan idag avgöra vilka hjälpmedel en person har råd att nyttja, menar Åsa Strahlemo.

– En person är ofta beroende av flera hjälpmedel för att få ihop sin vardag och då kan avgifterna snabbt växa till en större summa.

DHR anser att själva hjälpmedlet alltid måste vara kostnadsfritt, för att individen ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Övriga avgifter i hjälpmedelshanteringen behöver ingå i det medicinska högkostnadsskyddet, anser DHR, inte bara utprovningsavgiften som utredningen På lika villkor! föreslog.

DHR vill ha ny rättighetslag

I flera delar av landet omfattas inte hjälpmedelsavgifterna av högkostnadsskyddet, enligt den enkät som DHR nyligen presenterade.

– Regeringen måste ta ansvar för en nationell reglering av hjälpmedelsförsörjningen. Det behövs en rättighetslag som garanterar likvärdigheten i landet och ger möjlighet att överklaga beslut, säger Åsa Strahlemo.

Utsatta drabbas hårt när kommuner och regioner försöker spara

I debattartikeln från maj varnar DHR, tillsammans med 29 andra förbund, för riskerna med att allt fler regioner och kommuner försöker spara pengar genom nya abonnemangsavgifter för hjälpmedel. Det sparas också genom att allt fler hjälpmedel inte längre förskrivs, utan måste bekostas av användaren på egen hand.

”Ökade kostnader för individen slår hårt mot personer som redan tidigare är i en ekonomiskt utsatt situation. Risken finns att individuellt utprovade hjälpmedel blir för dyra och väljs bort. Konsekvensen blir att den som drabbas inte fullt ut kan vara en del av samhället – i vardagen, i skolan eller på arbetet.

Att personer inte kan ta sig ut, inte kan kommunicera, inte kan träna och upprätthålla eller utveckla förmågor för att de inte har råd med hjälpmedel – det är dålig funktionshinderpolitik!” heter det i debattartikeln.

Utredning om delaktighet och jämlikhet

Utredningen På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43 finns att läsa på regeringens webbplats.

 

Fler artiklar om detta ämne