Nyheter

Risk för sämre livskvalitet


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Anhöriga som ger mycket omsorg till närstående lever farligt. Enligt en rapport från Socialstyrelsen löper dessa anhöriga stor risk för sämre livskvalitet.
– Den offentliga vården och omsorgen måste aktivt erbjuda stöd och hjälp, skriver Socialstyrelsen.

Anhöriga som ger mycket omsorg till närstående lever farligt. Enligt en rapport från Socialstyrelsen löper dessa anhöriga stor risk för sämre livskvalitet.
– Den offentliga vården och omsorgen måste aktivt erbjuda stöd och hjälp, skriver Socialstyrelsen.

Attityden till att själv ge omsorg till anhöriga är positiv men de flesta tycker ändå att samhället måste ta huvudansvaret för de närståendes omsorg.

Nästan var femte vuxen svensk – 1,3 miljoner personer –  vårdar eller hjälper en närstående. Minst 900 000 av dessa är i förvärvsaktiv ålder.

Ofta har detta ingen betydelse för den anhöriges livskvalitet, så länge omsorgen inte är så omfattande.
Men ju mer omfattande omsorg man ger, desto mer påverkas livskvaliteten till det sämre.
Det blir också svårare att arbeta eller studera om man ger omsorg.

Omsorgsgivande påverkar även möjligheterna att förvärvsarbeta och studera, särskilt i åldersgruppen 30–44 år, och i högre grad för kvinnor än för män.

Här finns rapporten ”Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser ”

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda