Rivstart för nya anpassade försäkringar

Riksförbundet FUB:s egen försäkringslösning har fått en rivstart sedan lanseringen förra året. Nu planerar man att utöka med fler och bättre försäkringar. Och fler organisationer väntas gå med i samarbetet kring Unik Försäkring.

– Vi har haft många oförsäkrade medlemmar som tidigare blivit nekade att teckna försäkring, berättar Per Liljeroos, ansvarig för Unik Försäkring.

Hittills har några hundra personer utnyttjat möjligheten att teckna de nya försäkringarna för hem, bil och olycksfall.

FUB har tagit fram dem tillsammans med försäkringsbolaget BeSure som ingår i If-koncernen. FUB får en viss ersättning för varje försäkring.

Men det är inget vinstintresse som gör att förbundet rekommenderar sina medlemmar att försäkra sig.
– Det är vi inom FUB som har initierat satsningen för att fler medlemmar ska få rätt försäkring och kunna teckna utifrån sina förutsättningar. Vår systerförening i Danmark har länge haft den här typen av försäkringar och vi ville erbjuda våra medlemmar något liknande.

– Sedan lanseringen har vi upptäckt att väldigt många medlemmar har varit oförsäkrade, säger Per Liljeros.

Många frågar sig varför vanliga försäkringsbolag ofta inte vill ha personer med funktionsnedsättningar som kunder. Motiveringen har ofta varit att premierna skulle bli för höga om man inte begränsar rätten att teckna försäkringarna.

Framgångarna med Unik Försäkring tyder på att den motiveringen är felaktig.
– Erfarenheterna från Danmark visar också att försäkringar av det här slaget både kan ”gå runt” och gynna målgruppen, säger Per Liljeroos.

– En förklaring kan vara att våra grupper inte är så stora risktagare, menar han.

Lanseringen av Unik Försäkring har gått bättre än väntat men många försäkringsproblem återstår ännu att lösa.
– Vi tar en utmaning i taget. Det finns väldigt många olika typer av försäkringar, säger Per Liljeroos.

En av nyheterna är att 15 timmar rättshjälp ingår i hemförsäkringen.

Han menar att de nya försäkringarna är en del i att Riksförbundet FUB har vänt en nedåtgående medlemstrend till en ökning.
– Under 2010 ökade vi med några hundra medlemmar och framtiden ser ljus ut.

Dagens medlemsantal är cirka 27 000 personer vilket fortfarande är betydligt mindre än toppnoteringen på fler än 30 000 medlemmar.

Riksförbundet FUB och Unik Försäkring finns på plats på mässan Leva & Fungera i Göteborg 5-7 april för att informera.