Rivstart för nya utbildningar för personliga assistenter

Myndigheten för yrkeshögskolan har gett klartecken för fyra kostnadsfria YH-utbildningar för personliga assistenter.

Nu är det snabba ryck – kurserna genomförs med start i slutet av augusti, och med deadline för ansökan redan 13 augusti.

”Vi vill kompetenshöja hela yrkeskåren”

– Vi vill kompetenshöja hela yrkeskåren, säger Rebecca Lindman Dahl, verksamhetsansvarig för Assistansakademin.

Det är ett tiotal assistansanordnare som genom Assistansakademin ligger bakom de nya YH-utbildningarna.

Det handlar dels om tre helt nya utbildningar med fokus på förebyggande stöd, kvalificerad omvårdnad och assistans vid nedsatt autonomi, dels om utbildningen för arbetsledare som ges för tredje året i rad.

En YH-utbildning innebär att man utbildar sig till ett yrke, och utbildningarna är utformade i samarbete med företag, för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb.

Kurserna riktar sig till personer som redan arbetar som assistenter och vill fördjupa och bredda sin kompetens.

Grunden för utbildningarna är assistansanvändarens självbestämmande. Utbildningarna ger kunskaper i bland annat ledarskap, etik och arbetsrätt samt förebyggande pedagogiskt stöd, kommunikation och samspel.

Hoppas på tusentals utbildade

Hur är intresset?
– De som får kännedom om kurserna är väldigt intresserade, och vi får ansökningar varje dag. Problemet är att det är svårt att nå ut till alla, säger Rebecca Lindman Dahl.

– Vi har tidigare utbildat 90 arbetsledare och i höst blir det ytterligare 210 assistenter som utbildas, varav 30 till arbetsledning. Jag hoppas att det blir tusentals inom några år.

Rebecca Lindman Dahl
Rebecca Lindman Dahl.

Gratis och på distans

Kostar det något?
– Kurserna är helt gratis för assistenterna. Man kan söka studiebidrag från CSN och ta tjänstledigt, men tanken är också att man ska kunna arbeta och studera samtidigt. Man läser digitalt på egen hand, och har workshops som också de är digitala.

– Vi tycker att digitala kurser fungerar väldigt bra, så att man kan jobba i egen takt med riktiga case. Och ingen ska behöva ta sig till Stockholm för att gå kursen. Det har varit väldigt uppskattat när vi utbildat arbetsledare.

Assistansanvändares idéer

Vilken roll har assistansanvändarna – uppdragsgivarna?
– Själva idén till utbildningarna kommer från uppdragsgivare, bland annat många inom föreningen JAG. Många assisansanvändare är också med som föreläsare på kurserna, och pratar om egna erfarenheter. Vi är noga med att användarnas röster ska höras, och det har varit bland de mest uppskattade inslagen hittills.

Inga liknande utbildningar har funnits

Hur viktiga är de nya utbildningarna?
– Vi vill kompetenshöja hela yrkeskåren. Det har inte funnits några liknande utbildningar tidigare. Vi hoppas kunna utöka i framtiden. Många assistenter tänker inte på att man kan behöva utbilda sig, men alla behöver kompetens och utveckling.

– Det är viktigt att höja statusen på yrket, och det kan man göra genom att det finns utbildningar och möjligheter att göra karriär, exempelvis som arbetsledare.

Om man inte har arbetat som assistent ännu, vilka utbildningar finns då?
– Det finns utbildningar även för de som är helt nya, till exempel hos folkhögskolor som har kurser om personlig assistans. Men en YH-utbildning är på en annan nivå, säger Rebecca Lindman Dahl.

Tio företag står bakom Assistansakademin

Assistansakademin startades 2021 av JAG utbildning, ett dotterbolag till Brukarkooperativet JAG. Verksamheten har sedan utvecklats i samarbete med ett tiotal assistansföretag.

Namnet Assistansakademin har lanserats nu under 2023.

Företagen bakom Assistansakademin är Bambi Personlig assistans, Sydassistans AB, Nära AB, Tindra personlig assistans AB, A-Assistans Leimir AB, JAG Personlig assistans, SkaraborgsAssistans ek för, Konsensus Personlig assistans, Assistans i Balans och Din personliga assistans.