Roliga spel bästa träningen

Barnen på barn- och ungdomshabiliteringen i Eslöv får spela Nintendo Wii som en del av sin habilitering.

Både personal och barn är nöjda – träningen går lättare och flera barn har blivit mer aktiva i planeringen av sin egen målsättning.

– För oss sjukgymnaster ser jag inget negativt med att arbeta med tv-spel som Wii i träningen. Det är bara positivt, säger Patrick Compagnon, sjukgymnast på barn- och ungdomshabiliteringen i Eslöv.

Furuboda inspirerade

Projektet SpelTID pågick åren 2007 och 2008 på alla barn- och ungdomshabiliteringar i Skåneregionen. Inspirationen till projektet kom från Föreningen Furu­bo­da, som länge arbetat med tv- och datorspel för ungdomar med speciella anpassningar.

– Vi ville använda oss av ett spel som alla ungdomar spelar och gillar och se om det kunde ge bra effekt på habiliteringen av barn med funktionsnedsättningar, säger Anders Petersson, samordnare för Skåneregionens fritidsportal, som tillsammans med informatör Gre­gory Jakobsson drog igång projektet.

Nu använder sig alla barnhabiliteringar i Skåne av spelet som en del av träningen och resultaten är bara positiva.

– En stor del av träningen blir numera med spelmaskinen Nintendo Wii och dess olika spel. Vi märkte direkt att flera barn naturligt gör många av de rörelser vi tränar med dem när de spelar. Dess­utom såg vi att de började göra rörelser som de aldrig tidigare kunnat eller vetat om att de hade förmåga till, säger Pat­rick Com­pag­non glatt.

Många barn på habiliteringen är numera mycket mer positiva till träningen och kommer motiverade till habiliteringen.

– Det är inte längre något snack om man ska eller inte ska genomföra den träningen vi ber dem om. Vi ”lurar” dem till träning, samtidigt som de har roligt, säger Patrick Compagnon.

Utökat sampel

Han menar att Wii-spelen även medverkat till ett socialt samspel för barnen. En del av habiliteringens träning består av gruppträning. Patrick berättar om en grupp unga killar som hade badträning som en återkommande aktivitet.

– Problemet med badtillfällena var att många barn ofta bara vände sig till sina assistenter eller föräldrar, och inte kommunicerade med varandra. Men när vi lät dem börja spela Wii med varandra ökade deras sociala samspel. Det blev mer naturligt för dem att prata med varandra, man tävlade, lärde sig peppa varandra och fick en roligare kontakt. Det i sin tur gjorde att de blev mer sociala under badträningen, berättar Patrick Com­pagnon.

Lättare få kontakt

Möjligheten att använda tv-spel hos habiliteringen har också gjort det lättare för personalen att få kontakt med barnen och motivera dem. En tolvårig kille var negativ och ville inte ägna sig åt traditionell träning.

– Jag kämpade med honom väldigt mycket, men det gick inte. Men så fort han fick börja spela ”Wii Fit” gjorde vi snabba och fina framsteg. Träningen blev kul, säger Patrick Compagnon.

På habiliteringen arbetar man med att sätta upp mål. Tanken är att målen alltid ska sättas tillsammans med både föräldrar och barn. Problemet har varit att sjukgymnasten diskuterat målen med föräldrarna och att barnen varken varit intresserade eller lyckats förstå och hänga med.

Lägger upp sin träning

– Men nu har många även blivit engagerade i att själva lägga upp sin träning. Dessutom förstår de ofta hur vissa spelmoment tränar olika delar av kroppen, säger Patrick Compagnon.

– Att få med barnen i målsättningen är fantastiskt och gör träningen ännu bättre. Det är viktigt att inte barnen känner att de måste göra vissa saker bara för att mamma och pappa vill det, säger Patrick Compagnon.