Rullstolen passas in – sen börjar skolgången

Det första som händer när ett nytt barn börjar på Habiliteket är att arbetsterapeuten ser till att rullstolen passar, att barnet har en arbetsstol, ett förflyttningshjälpmedel och andra hjälpmedel som barnet behöver i sin vardag. Ofta är barnens rullstolar redan för små när de börjar på Habiliteket och då får man hjälp att prova ut en ny.

De flesta barn har ett ståskal på skolan, som de använder för att öva sig att stå och få kroppen i en mer ergonomisk ställning.

Elektriska rullstolar

Sedan finns det inne på skolan både arbetsstolar och elektriska rullstolar för de som inte har någon rörlighet alls.

– Alla barn har flera hjälpmedel för rörelse som de använder här på skolan, berättar Annika Strömberg.

Förutom dessa hjälpmedel har Habili­teket handortoser, bålstöd, höj- och sänkbara bord och taklyftar, allt för att göra det smidigt för barnen och personalen.

– Det unika med oss är som sagt att vi erbjuder ett helt paket. Föräldrar som lyckas få godkänt av kommunen att låta sitt barn gå hos oss slipper alla resor till sjukgymnast och arbetsterapeut, det finns här, säger Annika Ström­berg.

Samtidigt betonar de att habiliteringarna gör ett väldigt bra arbete. Habili­tekets fördel är att man har allt ett på samma ställe.

Habiliteket tar inte bara emot barn och unga från Täby, man täcker hela Stor­stock­holm. Och man tycker att man är tillräckligt stora för att ta emot de barn som behöver.

– Vi kan inte ta emot barn med alla sorters funktionsnedsättningar, utan vi är väldigt specialiserade. De barnen som går här har alla ett rörelsehinder och ett talhandikapp. Cirka 85 procent av barnen har ett synfel och sedan har flera epilepsi och hörselnedsättning. Det är svåra och knepiga funktionsnedsättningar som innebär att barnen behöver hjälp med allt hela tiden, säger Pia Winnberg-Lindqvist.

Mycket träning

För Pia Winnberg-Lindqvist har det vik­tigaste varit att barnen ska få mycket träning och mycket pedagogik.

– Alla våra barn är aktiva. Vår grundprincip är att alla barn ska gå och stå på Habi­liteket, säger Pia Winnberg-Lind­qvist.

Med det menar hon att alla barn ska träna på att stå och inte sitta i sin rullstol hela dagarna. När barnen kommer till Habi­li­teket på morgonen får de lämna sin personliga rullstol i hallen.

– Det är precis som på en vanlig förskola. Där tar du av dig dina skor innan du går in. Här lämnar vi rullstolen i hallen, berättar Pia Winnberg-Lindqvist.