Rullstolsburna färdas mindre säkert än andra i trafiken

Rullstolsburna barn och ungdomar färdas ofta mindre säkert än andra barn i trafiken.
– Det här är diskriminering, säger Ulla-Stina Georén, rektor på Särskolan i Kramfors.
Ingen rullstol uppfyller de krav man kan ställa på ett säte i ett fordon, visar en kartläggning från Chalmers tekniska högskola.

När ungdomar blivit för tunga för att flyttas över från rullstol till en fast stol i ett fordon, återstår att fästa rullstolen i fordonet. Men även om fästningsanordningen är att betrakta som trafiksäker är det inte säkert att rullstolen är det.
 – Vi har många rullstolsburna barn och det finns många sätt att fästa en rullstol. Men det finns inga krav på rullstolarna i sig. Föreskrifter för hur rullstolar ska fästas i fordon finns hos Vägverket, men bestämmelser för hur rullstolar ska vara utformade saknas, säger Ulla-Stina Georén.

En av de föräldrar som har hört av sig till Föräldrakraft vägrade låta sin son sitta i rullstol under transport. Nu har hon bytt assistensbolag.
– Min son har en helt vanlig rullstol som slutar vid axlarna, helt utan skydd för rygg och nacke. Jag vägrar att låta honom sitta i rullstolen. Det har varit ett väldigt bråk om det här. Jag retar mig på Vägverket. Det verkade till en början som de tog oss på allvar, men sedan hände ingenting. Jag har ingen lösning på problemet, men jag vill att frågeställningen kommer upp i ljuset, säger mamman som vill vara anonym.

Annica Lindblom Hellström har en dotter som alltid färdas i rullstol.
– Linda är en av de som får finna sig i att bli utsatt för det här. För henne skulle det innebära stora omställningar om hon skulle lyftas över från sin rullstol. Bland annat skulle hon behöva fler assistenter, och det skulle inte kommunen uppskatta, säger Annica Lindblom Hellström vars dotter Linda Hellström går i Särskolan i Kramfors.

Mellan Läkemedelsverket och Vägverket råder en något otydlig ansvarsfördelning vad gäller rullstolar i fordon. Läkemedelsverket har ett tillsynsansvar för rullstolen. När rullstolen flyttas in i ett fordon försäkrar sig Vägverket om att den fästes på ett ordentligt sätt. Men ingen betraktar den fastmonterade rullstolen ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.
Rullstolar som sätts fast i fordon tycks i samma ögonblick trilla ned mellan två myndigheters stolar.

– Det kanske man kan säga. Men det finns ansvarsregler för vad föraren ska göra. En passagerare får inte placeras så att trafikfara kan uppstå. Färdtjänsten kan alltså vägra, och gör det också ibland, att genomföra vissa transporter, säger Jan Petzäll, utredare inom fordonsteknik på Vägverket.

Rektorn för Särskolan i Kramfors har fått nog av osäkra transporter.Läkemedelsverket har ett tillsynsansvar och ser till att rullstolarna håller den klass som tillverkarna utlovar. Det finns också en märkning inom EU som visar att tillverkaren uppfyllt vissa säkerhetskrav.

Men säkerhetskraven går inte att jämföra med de som utförs inom bilindustrin.

– Att tillverkaren ska utföra krocktester för rullstolarna finns det inga krav på inom EU, säger Carin Bådagård som arbetar med olyckor och tillbud på Läkemedelsverkets medicintekniska avdelning.

Säkerhetstänket är inte lika utvecklat för rullstolar i fordon som inom fordonsindustrin i övrigt. Hur kommer det sig?

– Jag tror att det har att göra med att funktionshindrade är en svag grupp. De måste försöka påverka tillverkarna och de som tar fram standarder, säger Carin Bådagård.

Rullstolar klassas som lågrisk på Läkemedelsverket. Jämfört med till exempel implantat av olika slag anses risken för användaren förhållandevis liten. Borde rullstolar då de placeras i fordon ges en högre riskfaktor?

– Ja, det är något vi har talat om. Det gäller även elrullstolar och rullstolar med påhängsmotor, säger Carin Bådagård.

Ett projekt vid Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion vid Chalmers tekniska högskola har inventerat olika transporthjälpmedel för funktionshindrade barn och ungdomar. Syftet med inventeringen var att bedöma olika transporthjälpmedels trafiksäkerhetsrisker och att föreslå åtgärder för produktutveckling och fortsatta undersökningar.

Drygt fyrtio typer av rullstolar och vagnar som används av funktionshindrade elever vid olika skolor dokumenterades tillsammans med skolornas arbetsterapeuter. Skaderisken bedömdes genom att jämföra hjälpmedlen med de krav som gäller för barn som åker bil. Inventeringen visar att ingen rullstol uppfyllde de krav man kan ställa på ett säte i ett fordon.

– Jag arbetade tidigare som hjälpmedelskonsulent och höll i en del kurser. Vi föreslog alltid att det är bättre att flytta över en rullstolsburne jämfört med att sitta i en vanlig rullstol, säger Carin Bådagård.

”Några tillverkare hade visserligen tagit fram tillbehör för att förankra stolen men inte levererat dem, eftersom man vid utprovningen inte tagit hänsyn till att stolarna även skulle användas som säten i ett fordon. Det fanns också rullstolar utan huvudstöd eller rörskydd och stolar med för låg rygg. Man fann även västar och bälten som kan orsaka strypning och utrustning som försetts med varningar för skador vid felaktig användning”, skriver Vägverket på sin hemsida.

I projektet föreslås en mängd åtgärder för produktutveckling och fortsatta undersökningar. Ett förslag är att utforma en ny typ av rullstol för barn och konstruera den som en barnbilstol, med hårt skal och en ”energiabsorberande” inredning.