S-politiker vill rädda folkhögskolornas ekonomi

Nedskärningar i statsbudgeten slår hårt mot folkhögskolor som har många elever med funktionsnedsättningar.
– Vi saknar täckning för en fjärdedel av kostnaderna för den här målgruppen, kostnader som staten borde stå för, säger Eric Sandström, Valjevikens folkhögskola.

Vad blir konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning?

Nu får folkhögskolorna stöd av socialdemokratiska politiker som lämnat in riksdagsmotioner med krav på att folkhögskolornas verksamhet säkerställs.

Karin Sundin (S) skriver i sin motion folkhögskolorna står inför en mycket tuff ekonomisk situation. ”Frågan är hur detta kommer att påverka den stora gruppen personer med funktionsnedsättning som har folkhögskolan som det främsta och viktigaste utbildningsalternativet.”

Hon menar att den satsning som regeringen utlovat i budgetpropositionen för 2024 egentligen är en försämring. Jämfört med situationen för 2023 så innebär de extra 100 miljonerna en neddragning med 400 miljoner.

”Frågan är hur detta kommer att påverka den stora gruppen personer med funktionsnedsättning som har folkhögskolan som det främsta och viktigaste utbildningsalternativet”, skriver Karin Sundin som menar att regeringen måste redogöra för konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning.

För de som behöver mer tid

I den andra motionen skriver Helene Björklund (S) att minskande statsbidrag försämrar möjligheterna för unga vuxna med funktionsnedsättning som behöver mer tid för att kunna nå sina mål.

”En del behöver varva studier med aktiv rehabilitering, på grund av sjukdom eller skador. Folkhögskolorna har rutiner för att anpassa studieplanen efter varje elevs särskilda förutsättningar, behov och möjligheter. Några behöver en extra puff för att våga lämna den trygga miljön i föräldrahemmet – steget till en folkhögskola blir en viktig mellanlandning, innan målet med egen bostad blir verklighet”, skriver Helene Björklund.

Hon nämner Valjevikens folkhögskola i Sölvesborg som exempel på hur folkhögskolor uppnår goda resultat och satsar på deltagare med olika funktionsnedsättningar, jämsides även vård och elevassistentutbildning.

Tillsammans med Furuboda Folkhögskola och många andra folkhögskolor kämpar Valjeviken nu hårt för att klara finansieringen. Även funktionsrättsorganisationer är involverade i kampen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *