S och M har lägst ambitioner enligt Handikappförbunden

– Ambitionsnivån hos partierna är beklämmande låg.
Det säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, i en kommentar till Socialstyrelsens rapport om tuffa levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättningar.

{loadposition incontent}Handikappförbundens 39 medlemsförbund har gemensamt ställt tio krav på nästkommande regering. Partierna har utifrån kraven svarat på vad de är beredda att göra i regeringsställning för personer med funktionsnedsättning. Handikappförbundens ordförande konstaterar att svaren ger mycket övrigt att önska.

– De två största partierna, S och M, verkar ha resignerat i sin tro på politikens kraft, säger Mikael Klein, politisk sekreterare på Handikappförbunden.

– Moderaterna missar, trots fyra år i regering, att den största gruppen som finns i ett utanförskap är den halv miljon människor som är utestängda från arbetsmarknaden på grund av sin funktionsnedsättning.

– Alliansregeringen har varit flitig med att stöka runt i både arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringsområdet. Ändå pratar Moderaterna om funktionshinder som en socialpolitisk fråga. Moderaterna missar vilka människor som står i skottgluggen för politiken. Ambitionen att bryta utanförskapet är därför dömt att misslyckas, menar Mikael Klein.

Moderaterna får sällskap av Socialdemokraterna i Handikappförbundens bottenrankning.

– Socialdemokraterna har under flera decennier varit en drivande kraft i att föra handikappolitiken framåt. I år går man till val nästan helt utan egna idéer. Den historiska rollen har Socialdemokraterna definitivt avsagt sig inför årets val, säger Mikael Klein.

Partiernas svar och handikappförbundens analys finns att läsa på www.handikappforbunden.se