Så blev ”Spelklubben” en jättesuccé för unga med autism

”Du som kan det där med spel och vet hur ungdomar med autism ska bemötas, kan du starta något för dem?”
Den frågan fick Richard Hernach att dra igång ”Spelklubben” som blivit en stor succé som många andra nu vill kopiera.

För nio år sedan såddes ett frö till en idag blomstrande verksamhet som får barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser att finnas i ett socialt sammanhang på sina egna villkor och förenas med varandra och ledare i sitt stora intresse, spel.

Gör skillnad för många

Spelklubben är en verksamhet som drivs inom lägerverksamheten i Göteborgs stad.

Det är ett exempel på en verksamhet som uppstått efter ett tydligt behov efterfrågat av föräldrar och där en kommun lyssnat och utformat en verksamhet. En verksamhet som nu gör skillnad för många unga och deras familjer.

Spelklubben har gått från två till 58 deltagare. Jag träffar spelledare Richard Hernach som varit med från början. Verksamheten började i en stadsdel men är nu en verksamhet för hela staden. Richard arbetade på ett korttidsboende när hans chef sökte upp honom och frågade ”du som kan det där med spel och vet hur ungdomar med autism ska bemötas, kan du starta något för dem?”

Föräldrar efterlyste

Richard tog sig an uppdraget som kom till efter att föräldrar till några barn som hade lång skolfrånvaro och var så kallade hemmasittare frågat vad LSS kunde göra för dem.

Eftersom de hade svårt att lämna hemmen och bara hade ett stort intresse, spel, så passade de inte in i den lägerverksamhet och de andra LSS-insatser som stadsdelen erbjöd.

Efter många lokalbyten, byte till stadsgemensam förvaltning och ett stort utvecklinsarbete har spelklubben nu egna lokaler och har blivit en stor verksamhet. I de nya lokalerna finns äntligen en plats som är väl anpassad för verksamheten och

Richard tycker att det är en stor förbättring att slippa vara i någon annans lokaler.

Det är viktigt för deltagarna att lokalen inte påminner om skola eller sjukvårdslokaler, två miljöer de flesta deltagare har dåliga vibbar runt. I spelklubbens lokaler råder lugn och det finns möjlighet att spela både på datorer, konsoler och brädspel. Det finns också pingisbord och ett ständigt uppdukat fikabord. Det ska vara ett ställe där man får må bra.

Deltagarna är mellan 11-28 år. De är indelade i grupper om högst 16 deltagare som kommer till verksamheten en dag varannan helg, eller en eftermiddag i veckan. Grupperna är indelade efter åldrar och typ av spel som de gillar. Varje grupp har fyra spelledare.

Spelklubbens deltagare trivs eftersom klubben blir en social plats där alla har liknande intressen. Spelledarna ger socialt stöd, så att deltagarna hittar varandra. Deltagarna jobbar med sig själva för att utvecklas och våga sig på mer sociala kontakter när de upptäcker hur bra de mår av dem.

Det bästa med att jobba som spelledare är att se den stora utveckling ungdomarna gör, ibland på mycket kort tid och få vara en del av denna utveckling.

Flera andra kommuner har hört talas om spelklubben och vill starta egna klubbar. Richard Hernach har några råd till kommuner som vill starta.

Hur startar man en spelklubb? Här är 7 steg

* Ha koll på vad behovet är. Vad behöver individen? Vad är meningsfull fritid för denna individ som kanske inte litar på vuxna och är socialt utbränd? Möt upp deltagares intressen och behov.

* Personal ska ha högt deltagarfokus och verkligen kunna spel och hålla sig uppdaterade, annars får de inte deltagarnas förtroende. Spelledarna behöver själva vara bra på att kommunicera i spelens värld och kunna ge deltagarna stöd i att ha en sund kommunikation.

* En egen lokal är värdefull, tänk en mix mellan 90-talets internetcaféer och en ungdomsgård. Utrusta lokalen med olika typer av möbler och spel. Har ni en bra utomhusmiljö kan ni också hänga utomhus en del av dagen med de som vill.

* Pressa aldrig en deltagare, locka till att prova nytt, men låt det ske på deltagarens villkor.

* Ha en väl strukturerad dag, arbeta med tydliggörande pedagogik så att deltagarna får en tydlig struktur och förutsägbarhet.

* Håll er till en målgrupp. I många andra verksamheter blandas deltagare med neuropsykiatriska diagnoser med deltagare med till exempel intellektuell funktionsnedsättning. Låt detta bli en plats för bara den ena målgruppen.

* Var beredd på att möta många fördomar om spel, kom ihåg att spel är en social aktivitet som lockar människor att mötas.

Skribenten Annelie Karlsson driver företaget Funkkonsulten som arbetar med utbildning inom särskilda behov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *