Så blir du en bra personlig assistent

För att skapa en bra situation för både personliga assistenter och den assistansberättigades familj, behövs en god dialog med ömsesidig respekt för varandras integritet. Tillsammans med Inger Blom, mångårig samtalsledare inom personlig assistans, har vi på Föräldrakraft sammanställt en guide för vad som är viktigt att tänka på som personlig assistent.

1. Vad är speciellt med att jobba som personlig assistent?

Att vara personlig assistent är att göra det möjligt för en annan människa och hennes eller hans familj att leva som andra. Det är något att vara stolt över och det är inget genomgångsjobb. Men att arbeta i någons hem innebär också att man behöver hitta ett förhållningssätt för att bevara hela familjens integritet.

2. Vad är det allra svåraste med yrket?

Jag tror att det är att hitta ett professionellt förhållningssätt när man samtidigt befinner sig i någons hem, både från assistentens och familjens håll. Många missförstånd kan uppstå för att man har outtalade uppfattningar om vad som är vanligt ”sunt förnuft”.

Ofta beror detta på kunskaps- och informationsbrist som kan lösas med god dialog och handledning, eller utbildning som möjliggör personlig utveckling.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

3. Vad ska assistenten tänka på om arbetsledaren också är förälder?

De dubbla rollerna, att både vara arbets­ledare och förälder, kan vara svåra att hantera, och många föräldrar behöver få stöd i att separera rollerna.

Det kan vara känslomässigt jobbigt att se på när någon annan hjälper ens barn, och det kan hända att föräldern går in och tar över. Som assistent kan man föregå med gott exempel genom att inte ta med sig sitt privatliv till jobbet.

4. Hur förhåller man sig när man arbetar i någons hem?

Jag brukar säga att assistans hemma är både ett stöd och ett dilemma. Genom att blunda och tänka på hur det skulle vara om man själv var den assistansberättigade, kan man som assistent försöka få förståelse för hur det är att ha någon hos sig i sitt hem, och att det är viktigt att känna ansvar för personens integritet.

5. Vad ska assistenten tänka på vid särskilda tillfällen?

Det är bra att i förväg fråga om det är något särskilt man ska tänka på och hur man ska förhålla sig, om man till exempel ska assistera på en släktmiddag eller fest.

Praktiska frågor som var man ska vara och vad man ska göra, till exempel om man ska sitta med vid matbordet och äta den mat som bjuds eller ta med egen mat, är bra att klargöra i förväg. Men också hur man på ett artigt sätt kan visa att man jobbar om obetänksamma anhöriga vill småprata eller bjuda på vin.

6. Vad ska assistenten tänka på vid dubbelbemanning?

När man jobbar dubbelt med en annan assistent är det viktigt att inte prata över huvudet på den assistansberättigade. Genom att istället utgå från den assistansberättigade precis som vid enkel bemanning undviker man att detta sker. Det som inte rör henne eller honom ska man vänta med att ta upp till efter sitt arbetspass.

7. Vad är ”sunt förnuft”?

Sunt förnuft betyder olika saker i varje familj. Om man inte vet vad det innebär i den familj man jobbar, är det lätt hänt att det uppstår missförstånd. Sunt förnuft brukar inbegripa att assistenten kommer i tid, hör av sig i god tid om hon eller han inte kan komma, plockar undan efter sig, inte använder sin mobiltelefon för privata samtal och inte dricker alkohol på arbetstid.

Men det kan också vara att inte tugga tuggummi eller röka, använda stark parfym och ringar, och att man alltid tvättar händerna när man kommer till jobbet.

8. Vad innebär tystnadsplikt?

Tystnadsplikten innebär att assistenten inte har rätt att prata med någon om sitt arbete eller familjen hon eller han jobbar i, annat än vad som krävs för att kunna utföra sitt arbete.

Tystnads­plikten är permanent och upphör inte när man slutar på arbetsplatsen. Det kan vara bra att prata med familjen om vad som är okej att säga i olika situationer.

9. Vilka arbetsuppgifter ingår i assistentens roll?

Den personliga assistentens arbetsuppgifter syftar till att stödja den assistansberättigade att kunna leva ett liv som andra, och kan omfatta arbetsuppgifter inom omvårdnad, kommunikation, skötsel av hus och hem, hjälpmedel och personliga tillhörigheter, inköp, träning, daglig sysselsättning, umgänge, resor och fritidsaktiviteter.

10. Vad händer om assistenten inte vill utföra en arbetsuppgift?

Att arbeta som personlig assistent innebär att göra saker på det sätt den assistansberättigade önskar. Om någon arbetsuppgift strider mot assistentens egna moraliska eller religiösa övertygelser är det viktigt att försöka komma ihåg att det ”bara” är ett jobb, till exempel om man som vegetarian eller muslim ska steka fläskkotletter.

I detta ligger en del av den viktiga distansen i yrket. Ta upp frågan med den assistansberättigade eller arbetsledaren.

11. Om det handlar om att barnet och föräldrarna har olika viljor?

Ibland kanske assistenten behöver vara föräldrarnas förlängda arm som ser till att mössan är på för att undvika öroninflammation. Men man måste fundera på vem man assisterar, och att man i första hand ska se till barnets perspektiv även om det strider mot föräldrarnas vilja.

12. Om situationen blir omöjlig att hantera?

Om assistenten känner att hon eller han inte kan utföra en arbetsuppgift, är mitt första råd att försöka fundera på hur det skulle vara om situationen var omvänd. Därefter kan man försöka ta reda på varför man inte vill, och säga det.

Man kan också be om att få extra utbildning och handledning för att utföra vissa arbetsuppgifter, till exempel om man förväntas assistera vid en intim situation. Om man blir ombedd att göra något som bryter mot lagen ska man givetvis avstå.

13. Var kan assistenter söka sig för att få stöd och hjälp?

Man kan börja med att prata med sin arbetsledare och sedan vända sig till assistansanordnaren och be om att få mer utbildning och handledning. Handledning kan ges både enskilt och till hela assistentgruppen.

Många habiliteringar och assistansanordnare håller regelbundna assistentkurser, och det kan också finnas utrymme för vidare­utbildning som köps in inom specifika ämnesområden, om situationen kräver det.

14. Hur skapar man en trivsam situation för alla?

Trivsel kan skapas genom att försöka upprätthålla en god dialog mellan assistent och familj med ömsesidig respekt för varandras integritet. Men också genom att man som assistent hela tiden försöker se sig själv i den assistansberättigades situation, för att bevara sitt förhållningssätt till den assistansberättigade och hennes eller hans familj.

Det kan också vara bra att fundera på vad man som assistent behöver för att trivas och utvecklas i sin roll, och våga säga det.

 

Fler artiklar om detta ämne