Nyheter

Så blir föräldrar mer delaktiga i vård av barn som föds för tidigt


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Föräldrarna till många av de 10 000 barn som varje år föds för tidigt eller sjuka känner utanförskap. Bättre delaktighet i vården kräver fler föräldrarum på de neonatala intensivvårdsavdelningarna, visar en avhandling.

Föräldrarna till många av de cirka 10 000 barn som varje år föds för tidigt eller föds sjuka känner utanförskap. För att förbättra delaktigheten i vården behövs fler föräldrarum på de neonatala intensivvårdsavdelningarna, visar en avhandling från Sahlgrenska Akademin.

Föräldrarna har enlig svensk lag rätt att få vara med sitt barn och vara delaktiga i vården. Barnsjuksköterskan Helena Wigerts avhandling visar dock att det i praktiken ofta ser annorlunda ut.

Varje år föds cirka 10 000 barn som behöver neonatalvård. Föräldrarna får vara hos sitt barn dygnet runt men det är inte alltid möjligt för dem att bo på avdelningen.
Många föräldrar upplever därför ett utanförskap eftersom de inte får någon kontinuerlig dialog med vårdpersonalen, enligt Helena Wigerts avhandling.

– Föräldrarna bjöds in i sitt barns vård av personalen, men personalen satte gränser utifrån bedömning av den enskilda förälderns behov och resurser, vårdavdelningens organisation, lokaler och personalbemanning, säger Helena Wigert.
– Gränssättningen präglades av en ambivalens. Vårdpersonalen var dels medveten om vikten av närvarande föräldrar, dels upplevde de det påfrestande med närvarande föräldrar, säger Helena Wigert.

Det är svårt att få visionerna och verkligheten att gå ihop, enligt avhandlingen.
– Vårdpersonalen hade höga ambitioner i att utveckla ett idealt vårdande som främjade föräldrarnas delaktighet, men medicinsk teknisk dominans i miljö och vårdrutiner och en styrande budget gjorde att det inte alltid blev så, säger Helena Wigert.
Föräldrarnas möjlighet att vara tillsammans med sitt barn på intensivvården beror till stor del på boendet. De föräldrar som fick bo på avdelningens föräldrarum hade högst närvarotid.

Andra faktorer som påverkande närvarotiden var:
* viljan att ta föräldraansvar
* viljan att ha kontroll
* bemötandet från personalen
* hur familjevänlig miljön var

– Det är viktigt att utveckla en familjevänlig miljö med föräldrarum på avdelningen som ger förutsättningar för föräldrar att kunna vara delaktiga i sitt barn vård och som dessutom tillgodoser vårdpersonalens behov av att kunna bedriva god vård, säger Helena Wigert.

Här finns avhandlingen att läsa i sin helhet http://hdl.handle.net/2077/10122 

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Made for Movement